Groenblauw schoolplein in Delfland

Groenblauwe schoolpleinen: oases in de stad

Provincie Zuid-Holland
3-APR-2019 - Stel je voor: te midden van de drukte, verkeerschaos en stenen kolossen van de volle stad ontstaan er weer kleine groene eilandjes voor mens en dier. Sinds 15 maart dragen de provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds bij aan de aanleg van deze schoolpleinen. Samen investeren zij de komende drie jaar 620.000 euro in het vergroenen en klimaatadaptief maken van schoolpleinen.

Het doel van het themafonds is om de komende drie jaar 50 scholen in de provincie Zuid-Holland te ondersteunen in het inrichten van een groenblauw schoolplein. Via het snelloket van het Prins Bernhard Cultuurfonds kunnen de basisscholen een financiële bijdrage aanvragen van tussen de 1.000 en 15.000 euro. De scholen moeten zelf wel minstens hetzelfde bedrag investeren.

De leerlingenraad van openbaar kindcentrum De Westhoek in Maassluis ontvangt een voucher van €15.000 vanuit het Themafonds Groenblauwe Schoolpleinen

Bewegen

Het idee is simpel: tegels eruit, water en natuur erin. De pleinen worden met wilgentunnels, wadi’s, reliëf, struiken, bomen, grindbakken, moestuinen of een waterton omgevormd tot groene speelplaats en buitenleslokaal. Zo’n uitdagende omgeving stimuleert kinderen meer te bewegen en verbetert bovendien ook de concentratie in de lessen na het buitenspelen. Lessen kunnen zelfs buiten plaatsvinden. Niet alleen biologie en gymnastiek, maar ook rekenen, taal en aardrijkskunde kunnen met wat creativiteit buiten gegeven worden.

Biodiversiteit

Ook de biodiversiteit, die de afgelopen jaren enorm achteruit is gegaan, kan hiervan profiteren. Het groene plein is niet alleen voor kinderen, maar ook voor bijvoorbeeld vlinders, bijen en vogels een aantrekkelijke omgeving. Egels vinden een plek tussen de struiken en op de nattere plekken kunnen kikkers, padden en salamanders terecht. Het plein kan ook goed gecombineerd worden met de bijenhotels en het bij-vriendelijke bloemmengsel dat de provincie Zuid-Holland aan alle basisscholen aanbiedt. Zo profiteren zowel dieren als mensen van de vernieuwde pleinen. Ook kunnen de kinderen in hun buitenlessen aandacht besteden aan de insecten, wormen en vogels die er te vinden zijn. Ten slotte is het schoolplein klimaatadaptief. Er er is meer schaduw en minder kans op het ontstaan van ‘hitte-eilanden’ in de zomer. Daarnaast kunnen de pleinen de verwachte intensievere neerslag opvangen en tijdelijk vasthouden om het riool te ontzien.

Looptijd

Het themafonds loopt vooralsnog tot eind 2021. Voor 2019 en 2020 is er 190.000 euro beschikbaar; voor 2021 240.000 euro. Het Prins Bernhard Cultuurfonds beoordeelt de aanvragen. Hierbij geldt dat degene die het eerst komt, het eerst maalt. Meer informatie over de voorwaarden is te vinden op de site van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Tekst: Anna Zuidmeer
Foto's: Hoogheemraadschap van Delfland; IVN