Vlinder op bloem

Nationale Klimaatweek voor meer natuur

WWF Nederland
27-OKT-2023 - Van 30 oktober tot en met 5 november is de derde editie van de Nationale Klimaatweek. Het doel van deze week is om zoveel mogelijk Nederlanders te inspireren om zich in te zetten voor het klimaat en WWF doet natuurlijk mee. Om de klimaatcrisis tegen te gaan, moeten we niet alleen werken aan minder CO2-uitstoot, maar ook aan meer natuur.

Meer natuur is beter voor het klimaat. En een stabiel klimaat is beter voor de natuur. Deze klimaatweek is er daarom extra aandacht voor een aantal van onze klimaatactiviteiten. 

Aardig Eten voor meer natuur en een beter klimaat

Nationale klimaatweekWist je dat de meeste natuur verloren gaat door ons voedselsysteem? Tropische regenwouden worden gekapt of platgebrand om ruimte te maken voor reusachtige velden vol vee en soja. En die soja komt met miljarden kilo’s tegelijk onze kant op. Nederland is namelijk een van de grootste soja-importeurs ter wereld. Deels voeren we die soja weer door. Maar van het deel dat hier blijft, gebruiken we maar liefst 90 procent als voer voor onze koeien, varkens en kippen.

En dat kan anders, dat moet anders. Met een paar simpele aanpassingen op je bord kun jij al zorgen voor meer natuur en minder klimaatverandering. Dat noemen we Aardig Eten. Als je Aardig Eet, eet je plantaardiger en minder dierlijk, geef je voorkeur aan vers en lokaal boven sterk bewerkte producten en kies je producten van duurzame landbouw, zoals biologisch. Aardige eters brengen ook meer variatie en balans op hun bord én ze voorkomen voedselverspilling. Aardig Eten is aardig voor de natuur, voor het klimaat en voor jezelf. Benieuwd hoe aardig jij zelf eet? Doe de test.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.Hoe AARDIG eet jij? (Bron: WWF Nederland)

In actie voor de drie grootste tropische bossen ter wereld

De natuur is onze grootste bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. Zo houden bossen water vast, nemen CO2 op, produceren zuurstof en regen en houden onze planeet koel. Ze zorgen ervoor dat de aarde leefbaar blijft voor ons allemaal: voor mens én dier.

Daarom zijn tropische regenwouden voor ons essentieel in de bescherming tegen klimaatverandering. De drie grootste liggen allemaal rond de evenaar: in de Amazone, op Borneo en in Congo. Deze gebieden omvatten 80 procent van 's werelds tropische bossen en tweederde van de biodiversiteit op land.

Maar deze oeroude bossen dreigen hun CO2-opslagcapaciteit te verliezen door grootschalige ontbossing. Het risico bestaat zelfs dat dit groene schild tegen klimaatverandering omvalt. Maar het is nog niet te laat. Meer natuur is ook hier de oplossing! Dat betekent: nu beschermen wat er nog is en herstellen waar dat mogelijk is, samen met de mensen die er wonen. Lees hier meer over de bossen, wat WWF doet en wat jij kan doen.

Bladerdak

Met je school in actie voor het klimaat

Om klimaatverandering beter te begrijpen en om kinderen te laten ontdekken wat zij zelf kunnen doen, heeft WWF speciale lesmodules ontwikkeld voor kinderen in groep drie & vier en groep vijf tot en met acht. Er zijn ook aangepaste versies voor het praktijkonderwijs.

Naast de reguliere lessen kunnen basisscholen kiezen voor de 'Geweldig Groene Wereld Week', een projectweek waarin de hele school een week lang in het teken staat van het vergroenen van de wereld. Tijdens deze week worden thema's behandeld over klimaat, zoals plantaardiger eten, het tegengaan van voedselverspilling en de gevolgen van de klimaatcrisis. Zo leren kinderen op een leuke en interactieve manier hoe zij kunnen bijdragen aan een betere wereld.

En in samenwerking met Young Impact worden op middelbare scholen 'Take Overs' georganiseerd, waarbij de jeugd een themales over klimaat kan volgen. Tijdens deze speciale lesdag leren de leerlingen alles over biodiversiteit en klimaat en gaan zij praktisch aan de slag met het vergroenen van hun school of het schoolplein. Zelf docent? Kijk dan even op de site van Young Impact.

WWF wil graag álle kinderen en jongeren van verschillende niveaus uit Nederland in aanraking laten komen met dit educatieprogramma. En niet alleen door ze kennis te laten maken met natuur- en klimaatgerelateerde onderwerpen, maar ook door ze actief deel te laten nemen aan activiteiten die positief zijn voor het klimaat. Zo zetten we samen stappen naar een duurzamere toekomst, waarin iedereen een rol speelt in het beschermen van onze planeet. Lees meer over de WWF-educatieprogramma's.

Panda op school

Klimaatslimme oplossingen in Limburg

Zuid-Limburg is een bijzonder stukje Nederland, onder andere door het afwisselende landschap met hoge plateaus, steile hellingen en talloze dalen. Maar als het stevig regent kan de sfeer snel omslaan. Op veel plekken is het huidige landschap niet meer in staat om de grote hoeveelheden regenwater goed te verwerken. Dorpen en steden zijn vaak zó betegeld en geasfalteerd dat water niets anders kan dan kolkend door de straten afstromen.

Na een droge periode zijn ook in het buitengebied (akker)bodems nauwelijks nog in staat om water goed op te nemen. Schaalvergroting heeft het probleem verder verergerd: op grote, hellende percelen, zonder bomen, struiken en ruigten is de rem op het water verdwenen. Het dichtbevolkte dal waar het snel afstromende water samenkomt is de dupe. Daar komt nog bij dat door klimaatverandering extreem nat en extreem droog weer steeds vaker zullen voorkomen.

Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap, ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds hebben de handen ineengeslagen in het programma Natuurkracht. Hierin wordt ruimte gegeven aan de natuur en natuurlijke processen, zodat het landschap weer als natuurlijke spons kan fungeren. Een spons die water langer kan vasthouden en langzaamaan weer vrij kan geven. Het begint al bij bomen en struiken die regenwater met hun bladeren en takken onderscheppen, vóórdat het water de grond bereikt.

De natuur is hier onze beste bondgenoot om verdere wateroverlast tegen te gaan. Naast het voorkomen van verdere klimaatschade levert het daarnaast ook een mooi landschap op, gaat het verdroging tegen, maken we de natuur soortenrijker, robuuster en veerkrachtiger. Het Geul- en Gulpdal wordt zo een klimaatslim landschap dat toekomstbestendig is. Lees hier meer over Natuurkracht.

Mensen wandelen langs de Geul

Doe mee tijdens én na de Nationale Klimaatweek

Ook jij kunt kiezen voor meer natuurlijke oplossingen. Een groen dak of een boom in je tuin werken bijvoorbeeld als een natuurlijke airco. Door mee te doen met Aardig Eten en door je omgeving te vergroenen draag jij je steentje bij aan meer natuur en minder klimaatverandering. We roepen iedereen op om met ons mee te doen! Lees hier nog meer tips.

Meer informatie

Tekst en film: WWF-Nederland
Beeld: Jan Wärnbäck, WWF-Sweden; Nationale klimaatweek; Luis Barreto, WWF-UK; Tanja Greve; Sabine Bos, WWF-Nederland