Kirsten Schuijt

Een totaal nieuwe koers, blog van WWF-directeur Kirsten Schuijt

WWF Nederland
5-NOV-2021 - Het voelt alsof we zelfs niet in de buurt willen komen van waar we naartoe moeten: beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 °Celsius. We voelen – nee, we weten: een totaal nieuwe koers is keihard nodig en – belangrijker nog – we moeten daar vandaag mee aan de slag. Maar waar blijft die koers?

Positief blijven. Terwijl het ene na het andere nieuwsbericht over de gevolgen van klimaatverandering de media domineert - het is niet makkelijk. Het KNMI waarschuwde onlangs nog dat onze verwachtingen over de gevolgen van klimaatverandering stevig bijgesteld moeten worden. Onze kleinkinderen kunnen te maken krijgen met een zeespiegel die twee meter hoger ligt dan nu, zo bleek uit hun onderzoek. Onderzoekers bij de Verenigde Naties wezen er vorige week al op dat landen nog veel te weinig doen om de afspraken uit het Klimaatakkoord van 2015 te halen. Streefcijfers worden niet gehaald en gas- en olieproductie zullen niet afnemen. Erger zelfs: die nemen de komende twintig jaar alleen maar toe. 

Natuur als bondgenoot

Het grootste risico op al dat negatieve nieuws is apathie. Dat mensen denken dat het toch allemaal geen zin meer heeft. Dat is het ergste wat er kan gebeuren en daarom is het belangrijk om naast al het negatieve nieuws ook vast te blijven houden aan perspectief - dat het niet alleen anders moet, maar ook anders kan. Er zijn oplossingen en het is heel laat, maar nog niet te laat. Dit is het moment om te besluiten dat we het anders gaan doen. Met de nadruk op doen. De uitstoot terugdringen en de omslag maken.

Natuur vormt daarin een hele belangrijke bondgenoot. Juist die acties waar natuur onderdeel wordt gemaakt van de oplossing, zijn niet alleen duurzaam maar ook heel erg effectief. We noemen dit nature based solutions. Het besef is er niet altijd, maar de voorbeelden hiervan zijn overal om ons heen.  

Mangrovebos in Morondova, Madagaskar

We hebben bijvoorbeeld natuurlijke bossen, graslanden en gezonde oceanen nodig om COop te nemen en het klimaat stabiel te houden. Koraalriffen en mangrovebossen beschermen als natuurlijke golfbrekers onze kusten tegen extreem weer. Natuurlijk stromende rivieren met brede uiterwaarden beschermen ons tegen overstromingen. Natuurpositieve voedselproductie – boeren mét natuur - houdt de bodem en het water gezond, helpt koolstof op te slaan en biedt leefgebied voor planten en dieren, zowel boven als onder de grond. 

En met al deze oplossingen gaan we niet alleen klimaatverandering tegen, we versterken ook de biodiversiteit en onze eigen leefomgeving. Gezonde natuur is de basis voor een sterke economie en welvaart, maar ook voor psychische en fysieke gezondheid.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Natuurlijke oplossingen (Bron: WWF)

De klimaattop

Van 1 tot 12 November is in Glasgow een belangrijke bijeenkomst: de Klimaattop COP26. Een belangrijke bijeenkomst van de Verenigde Naties waarbij alle landen bijeenkomen om afspraken te maken over de uitvoering van hun klimaatplannen en het vergroten van de ambitie. En dat is hoog nodig.

Ambitieuze mondiale afspraken zorgen met name voor een eerlijk speelveld voor alle landen en zijn daarmee een cruciale stap voor wat er vandaag moet gebeuren om die totaal andere koers te gaan varen. Zijn onze wereldleiders tijdens deze top in staat om dat broodnodige perspectief te schetsen? Zouden ze eindelijk ook door hebben dat een totaal nieuwe koers vandaag nodig is? En dat behoud van biodiversiteit daar cruciaal voor is?

Coco rivier in Brazilië

Samen

We weten allemaal welke wereld we willen: leefbaar, gezond, rijk en vol leven. Als er ooit een moment was om dat hardop te roepen, te schreeuwen zelfs, dan is het nu. De jonge generaties verwachten dat van ons. Er zijn geen excuses meer, ga aan de slag. Verminder uitstoot, kies voor oplossingen waarbij natuur je bondgenoot is, wees solidair en help elkaar, ook financieel, om de veranderingen van het klimaat op te vangen. En vooral: ga sneller dan we ooit zijn gegaan. Ik ben positief omdat ik geloof dat ik hierin helemaal niet alleen sta. Laat jij ook van je horen?

Klimaatmars 2021 - doe mee!

Wil jij opkomen voor onze natuur en een leefbaar klimaat, net als Kirsten? Dat kan zowel vanuit thuis als lopend door de straten tijdens de Klimaatmars 2021! WWF is erbij, jij ook? Meer informatie lees je hier.

Tekst: WWF Nederland
Foto's: WWF; Inaki Relanzon, Nature Picture Library, WWF; Days Edge Productions, WWF US
Video: WWF