Jongerenraad van Staatsbosbeheer in gesprek met opdrachtgever Harrie Hekhuis voor de klimaatcasus

De Jongerenraad van Staatsbosbeheer zoekt nieuwe leden

Staatsbosbeheer
15-DEC-2019 - ‘Jongeren zijn de natuurbeschermers van de toekomst’, wordt vaak gezegd. Maar waarom zouden jongeren niet nu al actief meedenken over natuurbeheersvraagstukken? Daartoe heeft Staatsbosbeheer in 2016 de Jongerenraad opgericht: een divers gezelschap van scholieren, studenten en werkenden van 18 tot 28 jaar oud met een passie voor natuur. Op dit moment is de Jongerenraad op zoek naar nieuwe leden.

Wat doet de Jongerenraad van Staatsbosbeheer?

Marjolein Kloek, coördinator Jongerenraad: “De Jongerenraad van Staatsbosbeheer is een actieve groep van acht tot twaalf diverse en enthousiaste jongeren tussen de 18 en 28 jaar oud. Ze geven Staatsbosbeheer gevraagd en ongevraagd advies op verschillende niveaus: van brainstormen over vragen van een individuele boswachter, tot meedenken over landelijk beleid. Adviezen van de Jongerenraad zijn een tikkeltje idealistisch, creatief, opbouwend en bovendien divers van vorm. Van een filmpje tot een presentatie, en van een rapport tot een productplan.”

Eerder dit jaar verdiepte de Jongerenraad zich in hoe jongeren denken over de Oostvaardersplassen. Daartoe hielden ze straatinterviews en pop-up wilderniscafés op scholen in Almere. Opdrachtgever boswachter Hans-Erik Kuypers: “Ik wilde graag antwoord krijgen op de vraag: Hoe kunnen we de jeugd beter bereiken en betrekken bij de Oostvaardersplassen? Uit het onderzoek van de Jongerenraad bleek dat jongeren uit de omgeving het gebied vooral kennen vanwege de grote grazers, en er eigenlijk weinig komen. Jongeren vroegen onder andere om spannende activiteiten zoals het gebruik van multimedia of een uitkijktoren met zipline-vlucht. Een aantal ideeën wordt nu concreet uitgewerkt. Zo is er een multimediale game in ontwikkeling.”

Staatsbosbeheer en klimaat

Quiniver Tuinder, lid Jongerenraad: “Met de Jongerenraad heb ik afgelopen zomer gewerkt aan een advies over hoe Staatsbosbeheer volgens jongeren kan bijdragen aan het halen van klimaatdoelstellingen. In tien stellingen hebben we zo breed mogelijk geadviseerd over wat de organisatie allemaal zou kunnen doen. De belangrijkste stelling is dat Staatsbosbeheer, als grootste natuurbeheerder van Nederland, voorop moet lopen met het uitvoeren van klimaatdoelen. Klimaatverandering kan namelijk grote invloed hebben op de biodiversiteit in de terreinen van Staatsbosbeheer, en juist in bos- en natuurbeheer liggen mooie oplossingen. We hebben gekeken naar hoe het beheer van de vele bos- en natuurgebieden klimaatbestendiger zou kunnen. Zo vinden we het bijvoorbeeld belangrijk dat Staatsbosbeheer werk maakt van bosuitbreiding en probeert ontbossing tegen te gaan, om zo meer koolstof vast te leggen. Wel moet de omvorming naar zeldzame landschapstypen als heide en stuifzand naar onze mening doorgang blijven vinden om de achteruitgang van biodiversiteit aan te pakken. Daarbij vinden we echter ook dat iedere gekapte hectare wel op een andere plek moet worden gecompenseerd, zodat de koolstofvastlegging niet afneemt. Staatsbosbeheer moet daarnaast sterker inzetten op het verduurzamen van de organisatie. Zo adviseren we om bij georganiseerde maaltijden te werken volgens het principe ‘Carnivoor? Geef het door!’. Daarbij zijn maaltijden standaard vegetarisch en moet je het doorgeven als je graag vlees wilt, om zo een normverandering in te zetten.” Quiniver: “Ik vond het erg leuk om het klimaatvraagstuk zo breed te benaderen en vanuit zoveel dimensies te bekijken!”

De Jongerenraad van Staatsbosbeheer zoekt nieuwe leden

Op zoek naar nieuwe leden

Op dit moment zijn we op zoek naar een aantal nieuwe raadsleden om ons team te versterken. Lijkt het je wel wat om mee te denken over vraagstukken zoals hierboven beschreven, dan zijn we misschien wel op zoek naar jou! Natuurlijk zoeken we vooral nieuwe leden met passie voor de natuur die vol enthousiasme en gedrevenheid klaarstaan om proactief aan de slag te gaan met adviesvragen van boswachters en andere Staatsbosbeheerders. Omdat we zoveel als mogelijk de ‘Jongeren van Nederland’ willen vertegenwoordigen, zijn we altijd op zoek naar zoveel mogelijk diversiteit, zowel van verschillende opleidingen en opleidingsniveaus als uit verschillende culturen. We verwachten dat je tijd hebt om gemiddeld zo’n drie uur per week bezig te zijn met een vraagstuk en dat je voor minimaal twee en maximaal drie jaar beschikbaar bent. Dan bieden wij je de mogelijkheid om ervaring op te doen met het opzetten en uitvoeren van projecten, en om te leren bij de grootste natuurbeheerder van Nederland. Bovendien krijg je de kans om diverse bijzondere Nederlandse natuurgebieden te bezoeken. Tenslotte krijg je een onkostenvergoeding en een vrijwilligerspas, waarmee je korting krijgt bij onder andere excursies van Staatsbosbeheer. 

Heb je interesse? Stuur dan voor 31 december 2019 een mail met je CV en motivatiebrief of motivatiefilmpje naar jongerenraad@staatsbosbeheer.nl of stuur een bericht, of eventuele vraag, via instagram (@jongerenstaatsbosbeheer).

Meer informatie

Tekst: Quiniver Tuinder, Jongerenraad Staatsbosbeheer en Marjolein Kloek, Staatsbosbeheer
Foto's: Marjolein Kloek, Staatsbosbeheer (leadfoto: de Jongerenraad van Staatsbosbeheer in gesprek met opdrachtgever Harrie Hekhuis voor de klimaatcasus)