Succesvolle aanleg ‘terrassen’ voor reuzensterns

Vogelbescherming Nederland
7-MEI-2013 - Reuzensterns vliegen ieder jaar van de Oostzee naar de westkust van het Afrikaanse continent. Voor een relatief kleine groep dient de Friese Makkumerzuidwaard als tussenstop. Maar het landschap werd steeds onaantrekkelijker voor deze grote vogel. Door een gezamenlijke inspanning van verschillende partijen is dat tij gekeerd. Met direct succes!

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op 6 mei 2013

Reuzensterns vliegen ieder jaar van de Oostzee naar de westkust van het Afrikaanse continent. Voor een relatief kleine groep dient de Friese Makkumerzuidwaard als tussenstop. Maar het landschap werd steeds onaantrekkelijker voor deze grote vogel. Door een gezamenlijke inspanning van verschillende partijen is dat tij gekeerd. Met direct succes!

Eten en rusten
Reuzenstern (foto: Vogelbescherming Nederland)In de lagune van een voormalig poldertje in de Friese Makkumerzuidwaard rusten en slapen sinds de jaren negentig van de vorige eeuw reuzensterns. Een soort die vooral in het gebied rond de Oostzee broedt en langs de oceaan in Afrika overwintert. Voor deze vogel speelt de Friese IJsselmeerkust een rol als pleisterplaats tijdens de doortrek. Althans, voor een deel van de populatie. De meeste reuzensterns nemen een oostelijker trekroute, maar zo’n 120 vogels kiezen jaarlijks voor de reis door Friesland. Op de tussenstop willen ze eten en rusten. Dat laatste wordt in het IJsselmeer steeds meer een probleem.

Ongeschikt
Een zandplaat in de lagune van de Makkumerzuidwaard was altijd een populaire plek voor de reuzensterns. Maar door erosie en verruiging werd die langzamerhand ongeschikt als rust- en slaapplaats. De dynamiek van het IJsselmeer, met ’s zomers geregeld een hoge waterstand door een harde wind, deed de plaat geregeld overspoelen. Sinds 2005 liep het aantal pleisterende reuzensterns daardoor snel terug.

Aanleg terrassen
Vogelwerkgroep IVN Leeuwarden trok zich het lot van de reuzensterns aan. De werkgroep nam contact op met Vogelbescherming Nederland, die via een donatie van Stern Groep NV herstelwerkzaamheden kon financieren. It Fryske Gea, de beheerder van het gebied, nam de uitvoering van herstelmaatregelen op zich. Over een lengte van 45 meter zijn dit voorjaar palen geplaatst, met daartussen latten en worteldoek. Daardoor blijft het zand liggen. Het geheel werd vervolgens opgedeeld in drie compartimenten, van respectievelijk tien, twintig en dertig centimeter hoog. Op drie verschillende hoogtes zijn daardoor nu slaapplekken voor de reuzensterns.

Meteen succes
Afgelopen 15 april werden meteen maar liefst 21 reuzensterns op de terrassen in de Makkumerzuidwaard gespot. Ze waren op weg naar hun broedgebied. Een absoluut record voor de voorjaarstrek in Nederland, zo laat de Vogelwerkgroep weten.

Tekst en foto: Vogelbescherming Nederland