Noordse Sterns

Veldwerkplaatsen Broedhabitat voor kustbroedvogels

OBN Natuurkennis
12-JAN-2024 - Het behouden en versterken van broedgebieden vraagt specifieke beheer- en inrichtingsmaatregelen van terreinbeheerders. Zowel bij de aanleg en inrichting van nieuwe gebieden, als in het beheer van bestaande kustbroedvogelgebieden zijn allerlei opties mogelijk. Maar waar doe je als terreinbeheerder goed aan? Bezoek de veldwerkplaatsen in april of mei om hier meer over te weten te komen.

Welke inrichtings- en beheermaatregelen zijn succesvol bij de aanleg, (her)inrichting of beheer van broedgebieden voor kustbroedvogels? Waardenburg Ecology en Deltamilieu Projecten heeft dit in opdracht van OBN Natuurkennis onderzocht. In september vorig jaar verscheen het rapport met de resultaten en aanbevelingen. In april en mei van dit jaar lichten de onderzoekers hun bevindingen toe tijdens twee Veldwerkplaatsen die OBN Natuurkennis organiseert. 

Veldwerkplaats Polder Breebaart Groningen (9 april)

Op 9 april 2024 wordt Polder Breebaart bezocht, een binnendijks natuurgebied voor kustbroedvogels. Tijdens de excursie vertelt de beheerder van het gebied Silvan Puijman, welke inrichting is uitgevoerd en hoe ze het gebied beheren. Later in de middag is er de mogelijkheid om de Punt van Reide te bezoeken. Peter de Boer doet veel onderzoek naar de broedaantallen en het broedsucces van sterns op broedeiland Stern, de Klutenplas en vergelijkbare gebieden in Noord-Nederland. In zijn presentatie vertelt hij over de effecten van maatregelen in deze gebieden op de broedaantallen en het broedsucces. Grondpredatoren hebben tegenwoordig in veel kustbroedvogelgebieden een enorme impact op het broedsucces. Maar welk gedrag vertonen deze grondpredatoren precies en welk effect hebben ze op stern- en klutenkolonies? Wat kunnen we daarvan leren voor het beheer? Bob Jonge Poerink heeft antwoorden op deze vragen, aan de hand van zijn meerjarige onderzoek aan gezenderde vossen en marters.

Veldwerkplaats Noordervroon Zeeland (14 mei)

Tijdens de tweede veldwerkplaats in mei wordt een bezoek gebracht aan Noordervroon, een nieuw gebied voor kustbroedvogels met veel broedende kluten en dwergsterns. André Hannewijk, de beheerder van het gebied vertelt over de inrichting van het Noordervroon en hoe ze het gebied momenteel beheren. Hij gaat onder meer in op sturen met het waterpeil en inzet van elektrische rasters. Floor Arts doet veel onderzoek naar de broedaantallen en het broedsucces in het Noordervroon, en vertelt welke ontwikkelingen daarin zijn vastgesteld, in relatie tot het gevoerde beheer. Grondpredatoren hebben tegenwoordig in veel kustbroedvogelgebieden een enorme impact op het broedsucces. Maar welk gedrag vertonen deze grondpredatoren precies en welke effect hebben ze op stern- en klutenkolonies? Wat kunnen we daarvan leren voor het beheer? Bob Jonge Poerink geeft antwoorden op deze vragen, aan de hand van zijn meerjarige onderzoek aan gezenderde vossen en marters. In de middag bezoeken we het Noordervroon en gaan aan de hand van de informatie uit de presentaties verder discussiëren over kustbroedvogels.

Meer informatie en aanmelden

Tekst: OBN Natuurkennis
Foto: Bas van den Bogaard (leadfoto: noordse sterns)