Noordse sterns met kuikens tussen oude bakstenen en puin op Rottumerplaat. Op dit eiland liggen in totaal negen puindammen, ooit aangelegd als bescherming tegen erosie. De combinatie van een geïsoleerd eiland in de Waddenzee met veel voedsel en kale habitats om te broeden, en nauwelijks grondpredatoren is ideaal voor de noordse stern. Tussen de stenen kunnen de kuikens schuilen tijdens slecht weer. Op Rottumerplaat broeden vele tientallen paren noordse sterns, soms met uitschieters van boven de honderd paar. Het vormt daarmee een belangrijk bolwerk in Nederland

Nieuwe brochure 'Kustbroedvogels in Nederland - Inrichting en beheer van broedhabitat'

OBN Natuurkennis
1-APR-2024 - De brochure 'Kustbroedvogels in Nederland' geeft natuurbeheerders en beleidsmakers een overzicht van en praktische handvatten voor de meest effectieve en duurzame maatregelen om broedhabitats voor kustbroedvogels te optimaliseren. De rijk geïllustreerde brochure is uitgebracht door het deskundigenteam Duin en Kustlandschap van OBN Natuurkennis en is nu gratis te downloaden op Natuurkennis.nl.

Brochure 'Kustbroedvogels in Nederland - Inrichting en beheer van broedhabitat'

In natuurlijke situaties broeden kustbroedvogels op eilanden, stranden, strandvlaktes en kwelder- en schorrenzones. Allemaal plekken die niet of schaars begroeid zijn. In de afgelopen eeuw zijn veel natuurlijke broedgebieden van kustbroedvogels verdwenen of ongeschikt geworden. De aanleg van de Deltawerken en de afsluiting van de Zuiderzee en Lauwerszee hebben op grote schaal effect gehad op de dynamiek in de estuaria (monding van een rivier met brakwater en getij red.). Om populaties van kustbroedvogels te behouden en te versterken, worden al vele decennia nieuwe broedgebieden aangelegd en bestaande gebieden opnieuw geschikt gemaakt.

Vorig jaar heeft OBN Natuurkennis een onderzoeksrapport (pdf: 1,8 MB) uitgebracht dat een overzicht geeft van succesvolle maatregelen bij de aanleg, (her)inrichting of het beheer van broedgebieden voor kustbroedvogels, met name voor de noordse stern, visdief, grote stern, dwergstern, kluut, strandplevier en bontbekplevier.

Brochure

Noordse sterns met kuikens tussen oude bakstenen en puin op Rottumerplaat. Op dit eiland liggen in totaal negen puindammen, ooit aangelegd als bescherming tegen erosie. De combinatie van een geïsoleerd eiland in de Waddenzee met veel voedsel en kale habitats om te broeden, en nauwelijks grondpredatoren is ideaal voor de noordse stern. Tussen de stenen kunnen de kuikens schuilen tijdens slecht weer. Op Rottumerplaat broeden vele tientallen paren noordse sterns, soms met uitschieters van boven de honderd paar. Het vormt daarmee een belangrijk bolwerk in NederlandVan dit rapport is nu een brochure (pdf: 8,3 MB) verschenen waarin de resultaten uit het onderzoek op overzichtelijke wijze zijn samengevat. De rijk geïllustreerde brochure geeft een overzicht van de meest effectieve en duurzame maatregelen ten behoeve van kustbroedvogels. Het gaat om zowel inrichtings- als beheermaatregelen en is vooral bedoeld voor het ondersteunen van terreinbeheerders en beleidsmakers in het maken van keuzes bij de aanleg van nieuwe gebieden of bij het optimaliseren van bestaande gebieden. De kern van deze brochure gaat over het beheren en inrichten van complete gebieden en maakt daarin gebruik van de overeenkomsten tussen de kustbroedvogelsoorten. De basisgedachte is dat maatregelen in gebieden bij voorkeur bijdragen aan meerdere kustbroedvogelsoorten. In het onderzoeksrapport is hierover nog veel meer te lezen.

Meer informatie

  • Wil je nog meer weten over dit onderwerp en samen met de onderzoekers en beheerders een kijkje nemen in het veld? Bezoek dan één van de twee veldwerkplaatsen op 9 april in Groningen of op 14 mei in Zeeland. Meld je aan via www.veldwerkplaatsen.nl.  

Tekst: OBN Natuurkennis
Beeld: Marc van der Aa; OBN Natuurkennis