Natuurberichten

Uitgever: Kennisnetwerk OBN

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken. De ontwikkelde kennis wordt gedeeld via de website Natuurkennis.nl.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 3 - 23 Resultaten

Natuurmonumenten heeft in 2001 een aantal landbouwpercelen in de Eemlandpolder (Ut) omgevormd tot weidevogelgebied. In principe verloopt het weidevogelbeheer tot nu toe succesvol, maar de laatste jaren groeit er steeds meer..


Lees verder 21 september 2021   19 uur oud
Schokker OBN

Deze zomer verscheen een onderzoeksrapport van de Radboud Universiteit over plastic in de Boven-Rijn, Waal en IJssel. Daaruit blijkt onder andere dat er in 2020 veel minder plastic in de rivieren ronddreef dan in 2019...


Lees verder 10 september 2021   1 week oud

De laatste decennia is mede dankzij inspanningen van het Kennisnetwerk OBN veel kennis over ecologisch herstel ontwikkeld en toegepast. Tegelijkertijd zien we dat de achteruitgang van natuurkwaliteit in Nederland nog niet gestopt..


Lees verder 24 augustus 2021   4 wkn oud

Nadat de provincie Limburg de gebiedsanalyses had gemaakt voor het Eiken-haagbeukenbos binnen Natura 2000-gebieden, bleek dat er nogal wat kleinere en grotere onderzoeksvragen op tafel lagen die ingevuld moesten worden, voordat..


Lees verder 10 augustus 2021   1 maand oud

In opdracht van het Kennisnetwerk OBN hebben onderzoekers van De Vlinderstichting, EIS Kenniscentrum Insecten en Stichting Bargerveen de knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten in het natte zandlandschap onderzocht. Er is..


Lees verder 11 juli 2021   2 mnd oud

De afgelopen droge jaren maken het noodzakelijk om ingrijpende maatregelen te nemen op de schaal van stroomgebieden. Alleen dan lukt het om hoogvenen en natte heiden, schraallanden, moerassen en broekbossen voor de toekomst te..


Lees verder 29 juni 2021   2 mnd oud

Waterschappen en natuurbeheerders willen graag de ecologische kwaliteit van beken en sloten verhogen. Daarom passen zij steeds vaker het zogenaamde stroombaanmaaien toe of leggen ze hout in de beken. Deze maatregelen kunnen..


Lees verder 15 juni 2021   3 mnd oud

De ’natte dooradering’ van het landelijk gebied, met meer dan driehonderdduizend kilometer aan sloten en duizenden poelen, is voor een groot deel in beheer bij agrariërs. Doel is om deze ‘natte dooradering’ meer voor..


Lees verder 1 juni 2021   3 mnd oud

In opdracht van het Kennisnetwerk OBN hebben onderzoekers van KWR en Universiteit Antwerpen het hydrologisch functioneren van onaangetaste, door grondwater gevoede beekdalvenen beschreven. In een casestudy in het Drentse Aa-gebied..


Lees verder 18 mei 2021   4 mnd oud

Voor het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit was 2020 een jaar met veel ontwikkelingen. Eén daarvan was de uitvoering van het Ecologisch Assessment. De resultaten van het Ecologisch Assessment geven een impuls aan..


Lees verder 4 mei 2021   4 mnd oud

Archief