Natuurberichten

Uitgever: OBN Natuurkennis

OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken. De ontwikkelde kennis wordt gedeeld via de website Natuurkennis.nl.

Pagina 1 van 8 - 78 Resultaten

Noordse sterns met kuikens tussen oude bakstenen en puin op Rottumerplaat. Op dit eiland liggen in totaal negen puindammen, ooit aangelegd als bescherming tegen erosie. De combinatie van een geïsoleerd eiland in de Waddenzee met veel voedsel en kale habitats om te broeden, en nauwelijks grondpredatoren is ideaal voor de noordse stern. Tussen de stenen kunnen de kuikens schuilen tijdens slecht weer. Op Rottumerplaat broeden vele tientallen paren noordse sterns, soms met uitschieters van boven de honderd paar. Het vormt daarmee een belangrijk bolwerk in Nederland

De brochure 'Kustbroedvogels in Nederland' geeft natuurbeheerders en beleidsmakers een overzicht van en praktische handvatten voor de meest effectieve en duurzame maatregelen om broedhabitats voor kustbroedvogels te optimaliseren...


Lees verder 1 april 2024   2 wkn oud
Dijkviltbraam Zeeland

Nederland is echt een bramenland. Van nature komen hier ruim tweehonderd verschillende soorten bramen voor. Helaas hebben we in Nederland ook last van de invasieve exoot dijkviltbraam. Deze soort is aan een snelle opmars bezig en..


Lees verder 23 maart 2024   3 wkn oud
De belangrijkste mitigerende maatregelen bij klimaatverandering op riviernatuur

Door de vele neerslag was 2023 het natste jaar ooit. Met als gevolg afgelopen winter hoogwater op beken en rivieren. We weten al langer dat klimaatverandering veel invloed heeft op de waterafvoer in onze rivieren. Vooral het..


Lees verder 8 februari 2024   2 mnd oud
Noordse Sterns

Het behouden en versterken van broedgebieden vraagt specifieke beheer- en inrichtingsmaatregelen van terreinbeheerders. Zowel bij de aanleg en inrichting van nieuwe gebieden, als in het beheer van bestaande kustbroedvogelgebieden..


Lees verder 12 januari 2024   3 mnd oud

Het toedienen van steenmeel wordt op steeds meer plekken overwogen. Maar wat zijn de langetermijneffecten op de natuurkwaliteit? Onlangs is het OBN-onderzoek naar de middellange termijneffecten van steenmeel in droge en vochtige..


Lees verder 24 november 2023   4 mnd oud
Noordse Sterns

Om populaties van kustbroedvogels te behouden en te versterken worden al vele decennia nieuwe broedgebieden aangelegd, en bestaande gebieden geschikt gemaakt. OBN Natuurkennis heeft Waardenburg Ecology en Deltamilieu Projecten..


Lees verder 12 oktober 2023   6 mnd oud
gentiaanblauwtje - primair

De levensvatbaarheid van het gentiaanblauwtje staat onder druk. Een stikstof- en droogtegevoelige habitat, een zeldzame waardplant en waardmieren waarover nog veel onbekend is, zorgen voor veel vragen over de beste route naar..


Lees verder 20 september 2023   6 mnd oud
Kievit met kuikens

Kieviten hebben in Nederland een tekort aan geschikt leefgebied voor hun opgroeiende kuikens. Hierdoor worden er te weinig kuikens groot en neemt het aantal Kieviten in Nederland af. Dit blijkt uit onderzoek dat OBN natuurkennis..


Lees verder 4 september 2023   7 mnd oud
Omvorming landbouwgrond tot schrale natuur

Soms worden voormalige landbouwgronden weer veranderd in natuur, maar het omzetten van bemeste landbouwgrond in schrale natuur is niet eenvoudig. In 2017 bracht OBN daarom al een handreiking uit en die is nu herzien. De herziene..


Lees verder 25 juli 2023   8 mnd oud
duinen van Schoorl

Langzaam durven steeds meer duinbeheerders de vastgelegde duinen weer wat dynamischer te maken. Een spannend proces. Geleerde lessen zijn nu samengevat in een handleiding die beheerders kan helpen meer ruimte te geven aan..


Lees verder 11 juli 2023   9 mnd oud

Archief