Natuurberichten

Uitgever: Kennisnetwerk OBN

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken. De ontwikkelde kennis wordt gedeeld via de website Natuurkennis.nl.

Pagina 1 van 6 - 55 Resultaten

Konijn

De achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland is schrikbarend. In 120 jaar tijd is 85 procent van alle inheemse planten- en diersoorten verdwenen. Natuurbeheerders doen er alles aan om die achteruitgang een halt toe te..


Lees verder 29 november 2022   10 uur oud

De natuur staat nooit stil. Waterstanden fluctueren, grond spoelt weg en belandt ergens anders, open gebieden groeien langzaam dicht met bos. Al deze dynamiek zorgt voor variatie in leefgebieden en vergroot de biodiversiteit...


Lees verder 15 november 2022   2 wkn oud
Rode Amerikaanse rivierkreeft

Invasieve exoten zorgen in veel natuurgebieden voor problemen. Er zijn verschillende manieren om daarmee om te gaan. In het OBN-Webinar ‘Aanpak exoten’ op 17 november delen wetenschappers en beheerders hun kennis en ervaring op..


Lees verder 1 november 2022   4 wkn oud
Bosanemonen

Met de bossenstrategie heeft het Rijk besloten dat er de komende jaren 37.000 hectare nieuw bos bij moet komen. Veel van dit bos zal op voormalige landbouwgrond worden aangeplant. Hoe zorgen we ervoor dat dit bos niet alleen CO2..


Lees verder 18 oktober 2022   1 maand oud
Eiken-Haagbeukenbos

Soortenrijke vochtige bossen hebben vaak te lijden onder verdroging, stikstofdepositie en een verkeerde boomsoortensamenstelling. De kringloop van voedingsstoffen raakt ontregeld omdat de humuslaag verzuurt. Recent OBN-onderzoek..


Lees verder 4 oktober 2022   1 maand oud
Zwarte mees

Kennisnetwerk OBN heeft een nieuw onderzoek uitgezet naar insectenetende vogels op de droge zandgronden. Veel van deze vogelsoorten gaan in aantal achteruit, maar met een aantal soorten gaat het juist goed. Onderzoekers van Sovon,..


Lees verder 14 september 2022   2 mnd oud

Overheden en terreinbeheerders die bij de uitvoering van Programma Natuur tegen kennisvragen aanlopen, kunnen voor Raad en Daad terecht bij het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit...


Lees verder 6 september 2022   2 mnd oud
Natuurgebied de Gasterse Duinen

Provincies en terreinbeheerders hebben per 1 juli de standaardkostprijzen (SKP’s) voor het natuurbeheer geactualiseerd. Provincies gebruiken deze SKP’s voor het bepalen van de hoogte van subsidies die vanaf 1 januari 2023 worden..


Lees verder 24 augustus 2022   3 mnd oud
Heuvelland Zuid-Limburg

In de heischrale graslanden van het Limburgse Heuvelland komen veel bijzondere soorten voor, zoals muizenoor, tandjesgras en tormentil. Dit habitattype is beschermd door Europese wetgeving, maar gaat toch achteruit. OBN onderzocht..


Lees verder 23 augustus 2022   3 mnd oud
Konijn

Konijnen spelen een belangrijke rol in de ecologie van de duinen. Met hun gegraaf en gegraas beïnvloeden ze de vegetatie en bovendien vormen ze een voedselbron voor hermelijnen en kiekendieven. Helaas gaat het niet goed met de..


Lees verder 9 augustus 2022   3 mnd oud

Archief