Natuurberichten

Uitgever: Kennisnetwerk OBN

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken. De ontwikkelde kennis wordt gedeeld via de website Natuurkennis.nl.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 5 - 46 Resultaten

Konijn

Konijnen spelen een belangrijke rol in de ecologie van de duinen. Met hun gegraaf en gegraas beïnvloeden ze de vegetatie en bovendien vormen ze een voedselbron voor hermelijnen en kiekendieven. Helaas gaat het niet goed met de..


Lees verder 9 augustus 2022   1 week oud
Natuurbrug Zanderij Crailoo

Tussen Hilversum en Bussum ligt het langste ecoduct van Nederland: Natuurbrug Zanderij Crailoo. Dit 800 meter lange ecoduct verbindt de Bussemerheide met het Spanderswoud. Niet alleen reeën en vossen steken hier het spoor en de..


Lees verder 26 juli 2022   2 wkn oud
De Grensmaas bij Bunde

Klimaatverandering heeft grote effecten op de natuur. Dit geldt zeker voor de grote rivieren. Extreme weersomstandigheden zorgen het ene moment voor droogte, het andere moment juist voor wateroverlast. Flora en fauna moeten zich..


Lees verder 13 juli 2022   1 maand oud
Wapsenerveld

Dat stikstof negatieve gevolgen heeft voor de biodiversiteit is al lang duidelijk. Daarom presenteerden Rijk en provincies in december 2020 het Uitvoeringsprogramma Natuur (UPN). Met dit ambitieuze programma geeft de overheid een..


Lees verder 28 juni 2022   1 maand oud
Droge dooradering

Landschapselementen als houtwallen, heggen en hagen spelen een belangrijke rol in het cultuurlandschap. Ze zijn niet alleen beeldbepalend, maar bieden ook onderdak aan tal van insecten, vogels en andere dieren. Daarnaast vormen ze..


Lees verder 14 juni 2022   2 mnd oud

Grondwater is van cruciaal belang voor de natuur in beekdalen. Daarom is er een meerjarig onderzoek gestart naar de beste manier om de zogenaamde kwelstromen te meten en te vertalen in computermodellen...


Lees verder 31 mei 2022   2 mnd oud
Veenmos

In het Bargerveen is de waterhuishouding een van de grootste uitdagingen. Maar ook als het gebied nat genoeg is, komt het herstel van het hoogveen niet goed op gang. In een OBN-onderzoek is onderzocht of deze ontwikkeling versneld..


Lees verder 17 mei 2022   2 mnd oud
Graafwerkzaamheden bij het Greveschutven

De werkzaamheden rond het Greveschutven zijn nog maar net afgerond, maar de resultaten zijn nu al indrukwekkend. Sinds kort zijn er weer roerdompen en boomkikkers te horen. Mari de Bijl is al veertig jaar bij het gebied betrokken..


Lees verder 3 mei 2022   3 mnd oud
Water

Volgend jaar vinden er weer waterschapsverkiezingen plaats. In elk waterschapsbestuur is ook een plek gereserveerd voor een belangenbehartiger van de natuur. De sollicitatieprocedure voor deze zogeheten geborgde zetels is nu..


Lees verder 20 april 2022   3 mnd oud

Steenmeel wordt soms wel gezien als een wondermiddel tegen verzuurde bodems, maar eigenlijk weten we nog maar weinig over de effecten op lange termijn. Daarom lopen er bij het Kennisnetwerk OBN op dit moment twee onderzoeken naar...


Lees verder 5 april 2022   4 mnd oud

Archief