Natuurberichten

Uitgever: Kennisnetwerk OBN

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken. De ontwikkelde kennis wordt gedeeld via de website Natuurkennis.nl.

Pagina 1 van 7 - 63 Resultaten

Duingebied in Kennemerland-Zuid

De herstelmaatregelen die de provincie Noord-Holland wil laten uitvoeren in natuurgebied Kennemerland-Zuid zijn onvoldoende om de natuurwaarden op korte of middellange termijn te herstellen. Voor twee veelvoorkomende..


Lees verder 21 maart 2023   1 week oud
Duindoorgang

OBN Kennisuur is de nieuwe serie gratis webinars van OBN Natuurkennis. Elke maand brengen we de theorie en praktijk van een natuurkennisonderwerp samen in een online sessie, waarbij we experts aan het woord laten. Het eerste..


Lees verder 14 maart 2023   2 wkn oud
Kleine zeggenvegetatie met moeraskartelblad en waterdrieblad  in de Meppelerdieplanden.

Waar moet je op letten en wat je moet uitzoeken over nutriëntenbeschikbaarheid, hydrologie en vegetatie voor je vernatting in je terrein toe past? Het antwoord hoor je tijdens de Veldwerkplaats kansrijkdom vernatting laagvenen die..


Lees verder 14 februari 2023   1 maand oud
Mulderskooi

Het aantal eendenkooien in Nederland loopt terug. Het ambacht van kooiker en samen met hem, de kennis over het beheer, dreigt te verdwijnen. Natuurorganisaties en beheerders hebben de belangrijke rol om de eendenkooien en het..


Lees verder 2 februari 2023   1 maand oud
Roetschorsschimmel

Roetschorsziekte is een schimmelziekte die voorkomt op de gewone esdoorn. De ziekte komt in Nederland steeds vaker voor als gevolg van de toenemende periodes met droogte en hitte. De schimmel verspreidt grote hoeveelheden sporen..


Lees verder 24 januari 2023   2 mnd oud
Beverdam in afwatering Moeselpeel

De herintroductie van de bever is zeer succesvol in Nederland. In de Brabantse Moeselpeel nabij Weert heeft een bever een dam gebouwd die nu veel water vasthoudt. Omdat de grondwaterkwaliteit onvoldoende is, vindt interne..


Lees verder 7 januari 2023   2 mnd oud

De negatieve effecten van stikstof op de natuur van de Veluwe spelen zeer waarschijnlijk ook op de Utrechtse Heuvelrug. Dat blijkt uit onderzoek dat het Utrechts Landschap heeft laten uitvoeren door OBN Natuurkennis...


Lees verder 27 december 2022   3 mnd oud
Grauwe kiekendief

Ondanks de nodige investeringen in agrarisch natuurbeheer, neemt het aantal akkerbroedvogels in Nederland nog steeds af. Daarom evalueerde OBN natuurkennis verschillende varianten van het concept ‘vogelakker’. Dit leidde tot een..


Lees verder 9 december 2022   3 mnd oud
Konijn

De achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland is schrikbarend. In 120 jaar tijd is 85 procent van alle inheemse planten- en diersoorten verdwenen. Natuurbeheerders doen er alles aan om die achteruitgang een halt toe te..


Lees verder 29 november 2022   4 mnd oud

De natuur staat nooit stil. Waterstanden fluctueren, grond spoelt weg en belandt ergens anders, open gebieden groeien langzaam dicht met bos. Al deze dynamiek zorgt voor variatie in leefgebieden en vergroot de biodiversiteit...


Lees verder 15 november 2022   4 mnd oud

Archief