Natuurberichten

Uitgever: Kennisnetwerk OBN

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken. De ontwikkelde kennis wordt gedeeld via de website Natuurkennis.nl.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 4 - 31 Resultaten

Kokerworm

In 2014 is zijn er kokerjuffers uitgezet in het water van de Heelsumse Beek. Zeven jaar later blijkt dat de populatie het heel goed doet, zo blijkt uit OBN-onderzoek. Uitbreiding naar andere beken in de omgeving blijft nog uit...


Lees verder 11 januari 2022   1 week oud

De afgelopen decennia zijn er in de uiterwaarden talrijke waterrijke natuurgebieden aangelegd. Rijkswaterstaat wil graag weten of vissen deze nieuwe habitats gebruiken en welke geulen goed gelukt zijn en welke tegenvallen. Daarom..


Lees verder 28 december 2021   3 wkn oud
Drensthe Aa

De afgelopen tien jaar zijn er vanuit het OBN verschillende onderzoeken gedaan naar beekdalvenen. Al deze kennis is nu gebundeld in een speciaal themanummer van het tijdschrift Landschap. Tim Termaat was als secretaris van het..


Lees verder 14 december 2021   1 maand oud
Rietmoeras IJsseldelta

Er zijn de laatste decennia veel nieuwe moerasgebieden aangelegd op voormalige landbouwgrond. Vaak ontwikkelt de natuur zich daar in eerste instantie spectaculair, maar in veel gevallen neemt de biodiversiteit na een poosje weer..


Lees verder 30 november 2021   1 maand oud
Veldparelmoervlinder

Versnippering van het landschap bedreigt de biodiversiteit in het Limburgse Heuvelland. Hoe bereiken we meer verbinding in het landschap? En hoe kunnen alle verschillende betrokken partijen daaraan bijdragen? Vanuit het..


Lees verder 16 november 2021   2 mnd oud

Uit recent onderzoek blijkt dat het strooisel van bepaalde boomsoorten zorgt voor een hogere basenverzadiging en pH in de bodem. Het aanplanten van deze zogenaamde ‘rijkstrooiselsoorten’ kan bodemverzuring tegengaan. Maaike..


Lees verder 2 november 2021   2 mnd oud

De komende jaren moet er 37.000 hectare nieuw bos bij komen, volgens de Bossenstrategie. Kunnen nieuwe ooibossen langs de grote rivieren hier een bijdrage aan leveren? Wegens de waterveiligheid mag dat niet overal. Onderzoekers..


Lees verder 19 oktober 2021   3 mnd oud

Griend is een bijzonder eiland in de Waddenzee. Jaarlijks broeden er duizenden vogels, waaronder kokmeeuw, grote stern en drieteenstrandloper. Al sinds de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 dreigt het eiland weg te spoelen door..


Lees verder 5 oktober 2021   3 mnd oud

Natuurmonumenten heeft in 2001 een aantal landbouwpercelen in de Eemlandpolder (Ut) omgevormd tot weidevogelgebied. In principe verloopt het weidevogelbeheer tot nu toe succesvol, maar de laatste jaren groeit er steeds meer..


Lees verder 21 september 2021   3 mnd oud
Schokker OBN

Deze zomer verscheen een onderzoeksrapport van de Radboud Universiteit over plastic in de Boven-Rijn, Waal en IJssel. Daaruit blijkt onder andere dat er in 2020 veel minder plastic in de rivieren ronddreef dan in 2019...


Lees verder 10 september 2021   4 mnd oud

Archief