Nest met eieren van kievit, Vanellus vanellus
Foto van wikipedia

Eerste kievitsei een dag na begin van de lente gevonden

26-MRT-2013 - Het eerste kievitsei staat symbool voor het begin van de lente. Het begin van het voorjaar viel dit jaar op 20 maart. Daar heeft de kievit zich bijna aan gehouden, want het eerste kievitsei is gevonden op 21 maart in het Binnenveld in Ede. Dat is 11 dagen later dan vorig jaar, waarschijnlijk vooral door de aanhoudende kou in maart. Het eerste kievitsei in Friesland is twee dagen later in Eernewoude gevonden, dat is 12 dagen later dan vorig jaar.

Bericht uitgegeven door Centraal Bureau voor de Statistiek [land] op [publicatiedatum]

Het eerste kievitsei staat symbool voor het begin van de lente. Het begin van het voorjaar viel dit jaar op 20 maart. Daar heeft de kievit zich bijna aan gehouden, want het eerste kievitsei is gevonden op 21 maart in het Binnenveld in Ede. Dat is 11 dagen later dan vorig jaar, waarschijnlijk vooral door de aanhoudende kou in maart. Het eerste kievitsei in Friesland is twee dagen later in Eernewoude gevonden, dat is 12 dagen later dan vorig jaar.

Kievitseieren (foto: Rasbak)In het Compendium voor de Leefomgeving houdt het CBS elk jaar de datum van de vondst van het eerste kievitsei in Nederland en Friesland bij om de langjarige ontwikkeling vast te kunnen stellen. Vooral in Friesland is het te zoeken naar het eerste kievitsei al een oud gebruik, daarom zijn de landelijke vondsten van voor 1935 bijna uitsluitend uit Friesland gemeld. Om de cijfers van de hele reeks vergelijkbaar te houden toont de grafiek in het Compendium alleen de data van de Friese vondsten. In de zuidelijker provincies worden de eerste kievitseieren namelijk gemiddeld eerder gevonden dan in Friesland.

Uit de langjarige trend blijkt dat kieviten steeds eerder zijn gaan leggen en die trend wordt niet “verstoord”door een eenmalige late vondst, zoals in dit jaar. Pas als dit vaker op gaat treden, zal de trend in een andere richting omgebogen worden.

Vinddatum eerste kievitsei in Friesland vanaf 1897 (grafiek: Centraal Bureau voor de Statistiek)

Het is in Nederland verboden kievitseieren te rapen, ook het eerst gevonden legsel moet gewoon op zijn plaats blijven liggen. Friesland vormt een uitzondering op deze regel. In deze provincie is het toegestaan om tussen 1 maart en 1 april kievitseieren te rapen. Wel geldt in 2013 een maximum van 15 eieren per persoon en een maximum van 6307 geraapte kievitseieren voor de hele provincie. In Friesland neemt de Commissaris van de Koningin het eerste kievitsei in ontvangst.

Tekst: Lodewijk van Duuren, Centraal Bureau voor de Statistiek
Foto: Rasbak, GNU FD-licentie
Grafiek: Centraal Bureau voor de Statistiek