Ook in Noordwolde-Zuid (Fr) is het scherm weer opgesteld

Paddenwerkgroepen in de startblokken

Stichting RAVON
6-MRT-2013 - Honderden paddenwerkgroepen in heel Nederland troffen afgelopen weekend de laatste voorbereidingen voor de amfibieëntrek die deze week van start zal gaan. Door het plaatsen van schermen en het herstellen van aanwezige faunapassages hopen ze weer duizenden amfibieën te helpen hun voortplantingswater veilig te bereiken.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Honderden paddenwerkgroepen in heel Nederland troffen afgelopen weekend de laatste voorbereidingen voor de amfibieëntrek die deze week van start zal gaan. Door het plaatsen van schermen en het herstellen van aanwezige faunapassages hopen ze weer duizenden amfibieën te helpen hun voortplantingswater veilig te bereiken.

Voorjaarstrek
Bruine kikkers (foto: RAVON)De amfibieëntrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij padden, salamanders en kikkers van hun winterverblijven naar het water trekken om zich voort te planten. De trek vindt plaats in de periode februari tot april. De combinatie van temperatuur (minimaal 6°C) en luchtvochtigheid zijn belangrijk voor het op gang komen van de amfibieëntrek.Tijdens milde, natte perioden kan het grootste deel van de populatie in zeer korte tijd naar het voortplantingswater trekken. Bij grote populaties kan dit om duizenden dieren per nacht gaan! Op locaties waar de amfibieën wegen moeten passeren zijn ieder jaar vele verkeersslachtoffers te betreuren. Tenzij wij ze een handje helpen!

Overveen, Duinlustweg: de laatste emmers worden ingegraven langs het scherm (foto: Kris Joosten)

Padden.nu
Padden.nu is de website voor, over en door paddenwerkgroepen. Doel van de website is het stimuleren van samenwerking tussen locale paddenwerkgroepen door middel van het uitwisselen van informatie. Op deze website vind je een overzicht van paddenwerkgroepen in Nederland, informatie over de paddentrek, de soorten, methoden van paddenwerkgroepen, informatie over structurele oplossingen en nog veel meer. Daarnaast zijn er interactieve delen zoals het foto-album en het forum en pagina's waarin telgegevens kunnen worden ingevoerd en bekeken.

Ook in Noordwolde-Zuid (Fr) is het scherm weer opgesteld (foto: Kris Joosten)

Knelpunten melden
Hoewel er op honderden locaties paddenwerkgroepen actief zijn en er veel paddentunnels zijn aangelegd, zijn er nog steeds knelpunten. Dit zijn punten waar veel amfibieën de weg oversteken maar nog geen werkgroepen actief zijn en/of voorzieningen zijn aangelegd. Op deze plaatsen vallen jaarlijks vele verkeersslachtoffers. Kent u een dergelijk knelpunt geef dit dan hier door. Wij geven op de website een actueel overzicht van de bekende knelpunten. Hiermee willen we mensen stimuleren om op deze plaatsen actie te ondernemen. Mocht je in de buurt wonen en iets willen ondernemen op één van deze locaties dan kun je op verschillende manieren meehelpen

Tekst en foto’s: Kris Joosten, RAVON