Gewone padden op trek

Resultaten paddentrek 2015: Filedruk neemt toe

Stichting RAVON
24-FEB-2016 - Als alle amfibieën die door vrijwilligers in 2015 zijn overgezet achter elkaar worden gezet, dan zou er een file staan van bijna 19 kilometer. Dat is grofweg van Amsterdam tot aan Utrecht en een toename in filedruk van 2,5 kilometer ten opzichte van 2014. In totaal gaat het om ruim 270.000 amfibieën. Ook in 2016 zijn de eerste amfibieën al weer overgezet.

Elk voorjaar trekken miljoenen amfibieën van hun overwinteringsplaatsen naar hun voortplantingswater. En dat is niet zonder gevaar. Vaak moeten ze daarbij namelijk wegen oversteken. Daardoor vallen er jaarlijks honderdduizenden verkeerslachtoffers onder salamanders, padden en kikkers. In het hele land zijn honderden vrijwilligers actief om deze amfibieën veilig de weg over te helpen.

Paddentrek 2015

Resultaten van de paddentrek 2015 zijn beschikbaar (pdf; 2,0 MB)De winter van 2015 was vrij zacht en begin februari werden de eerste amfibieën overgezet. De trek zette echter niet door vanwege de koude nachten die daarna volgden. Begin maart waren de omstandigheden beter en werden er enkele duizenden dieren de weg overgezet. Toch liet de echte trek op zich wachten tot eind maart. De piek lag in 2015 op 28 maart. Op deze dag werden meer dan 16.000 amfibieën overgezet. Van alle locaties in Nederland werd in Amerongen het hoogste aantal overgezet: in totaal 11.467 amfibieën.

Padden.nu

Het aantal paddenwerkgroepen dat zich heeft aangesloten bij Padden.nu blijft groeien. In 2015 waren er 86 werkgroepen aangesloten. Gemiddeld zetten deze werkgroepen in 2015 2.457 amfibieën over. Naar schatting zijn er in Nederland 110 padenwerkgroepen actief. Op basis van deze gegevens kunnen we een schatting maken van het totaal aantal amfibieën dat in Nederland is overgezet. Naar schatting zijn dat er ruim 270.000. Uitgaande van een gemiddelde lengte van 7 centimeter per dier komt dat achter elkaar gezet neer op een stoet van bijna 19 kilometer.

Waar de toenemende filedruk op de snelwegen slecht nieuws is voor automobilisten, is de "toenemende filedruk" bij de amfibieën juist goed nieuws voor de amfibieën. Meer overgezette dieren betekent dat meer dieren de kans krijgen zich voort te planten.

Paddentrek 2016

Het zachte winterweer zorgt ervoor dat de eerste amfibieën van 2016 reeds in januari werden overgezet. Afgelopen weekend resulteerde een combinatie van relatief hoge temperaturen en veel neerslag in een kleine opleving met 3.000 dieren overgezette dieren. De massale amfibieëntrek moet nog komen en zal nog even op zich laten wachten. Voor de komende weken zijn namelijk lagere nachttemperaturen voorspeld. Naar verwachting zal het grootste aantal amfibieën in maart gaan trekken.

Ook duizenden kleine watersalamanders zijn veilig naar de overkant geholpen

Uitgebreide resultaten van de paddentrek van 2015 zijn te lezen in het rapport ‘Padden.nu 2015 - Meer dan een kwart miljoen amfibieën overgezet' (pdf; 2,0 MB).

Tekst: Jelger Herder en Rolf van Leeningen, RAVON
Foto’s: Jelger Herder, DigitalNature (leadfoto: Gewone padden op trek)