gewone padden op trek

Nederland zet ruim zestien kilometer aan amfibieën over

Stichting RAVON
26-NOV-2014 - Een file van Almere tot aan Amsterdam; zo lang zou de stoet padden, kikkers en salamanders zijn, wanneer alle dieren die voorjaar 2014 door vrijwilligers zijn overgezet achter elkaar gezet zouden worden. De paddenwerkgroepen hebben in de maanden maart en april naar schatting in totaal ruim 230.000 amfibieën de straat over geholpen. Dat zijn er ongeveer 50.000 meer dan vorig jaar maar nog niet zoveel als in de topjaren 2008, 2010 en 2011 toen er meer dan 300.000 amfibieën werden overgezet.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Een file van Almere tot aan Amsterdam; zo lang zou de stoet padden, kikkers en salamanders zijn, wanneer alle dieren die voorjaar 2014 door vrijwilligers zijn overgezet achter elkaar gezet zouden worden. De paddenwerkgroepen hebben in de maanden maart en april naar schatting in totaal ruim 230.000 amfibieën de straat over geholpen. Dat zijn er ongeveer 50.000 meer dan vorig jaar maar nog niet zoveel als in de topjaren 2008, 2010 en 2011 toen er meer dan 300.000 amfibieën werden overgezet.

De jaarlijkse amfibieëntrek is voor veel salamanders, kikkers en padden bepaald niet zonder gevaar. Ons landschap is intensief doorsneden door wegen. Vaak moeten padden wegen oversteken om van hun overwinteringsplaatsen, bijvoorbeeld bosrijke gebieden, naar hun voortplantingswater te trekken. De piek van de paddentrek ligt net na de schemering en valt ongelukkig samen met het spitsuur in het verkeer. Jaarlijks vallen er honderdduizenden verkeersslachtoffers onder de padden, kikkers en salamanders. Honderden vrijwilligers zijn daarom actief om zoveel mogelijk dieren veilig de weg over te helpen.

Kleine watersalamander man (foto: Jelger Herder)

Paddentrek 2014
2014 brak meteorologisch het ene na het andere record. De winter was de één na zachtste winter sinds 1706 en ook het voorjaar verliep warmer dan normaal. Terwijl de temperatuur dus gunstig was, padden zijn koudbloedig en dus actiever bij hogere temperaturen, speelde een gebrek aan neerslag parten. Vooral maart, de belangrijkste maand voor de amfibieëntrek, was erg droog. Op 18 maart viel voor het eerst in de maand serieuze neerslag wat resulteerde in een piek in de amfibieëntrek met ruim 11.000 overgezette dieren op die dag. De hoogste aantallen amfibieën zijn in 2014 overgezet op het traject in het Kuinderbos (Flevoland). Maar liefst 10.051 kikkers, padden en salamanders zijn dit voorjaar op dat traject veilig naar de overkant gebracht.

Gewone padden op trek (foto: Jelger Herder)

Padden.nu
Van de naar schatting 110 paddenwerkgroepen die in Nederland actief zijn, hebben zich 78 aangesloten bij Padden.nu. Per paddenwerkgroep werden in 2014 gemiddeld 2.127 amfibieën overgezet. Op basis van deze gegevens kunnen we een schatting maken van het totale aantal amfibieën dat alle 110 werkgroepen die in ons land actief zijn samen overzetten: in totaal hielpen vrijwilligers naar schatting ruim 230.000 amfibieën veilig naar de overkant van de weg! Uitgaande van een gemiddelde lengte van 7 centimeter per dier komt dat achter elkaar gezet neer op een stoet van ruim 16 kilometer.

Gewone pad aan de wandel (foto: Jelger Herder)

Uitgebreide resultaten van de paddentrek van 2014 zijn te lezen in het rapport ‘Padden.nu 2014 – Amfibieëntrek in een droog en warm voorjaar'. Het rapport is te downloaden op www.padden.nu.

Tekst: Jelger Herder en Rolf van Leeningen, RAVON
Foto’s: Jelger Herder, RAVON en Digital Nature