Bufo bufo. Gewone pad

Voortplantingsdrift maakt roekeloos

Stichting RAVON
19-MRT-2014 - De paddentrek werkt naar een hoogtepunt toe. Padden én vrijwilligers van paddenwerkgroepen in heel Nederland winden zich steeds meer op. Ze hebben hetzelfde doel, veilig naar de overkant van de weg, zodat de padden levend hun voortplantingswateren kunnen bereiken. En daar kunnen ze hulp bij gebruiken!

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

De paddentrek werkt naar een hoogtepunt toe. Padden én vrijwilligers van paddenwerkgroepen in heel Nederland winden zich steeds meer op. Ze hebben hetzelfde doel, veilig naar de overkant van de weg, zodat de padden levend hun voortplantingswateren kunnen bereiken. En daar kunnen ze hulp bij gebruiken!

Topweekend in vooruitzicht
Gewone padden (foto: Rudmer Zwerver)Zoals de Voorspelmodule Paddentrek van De Natuurkalender en de landelijke telgrafiek van padden.nu laten zien zal komend weekend een heel goed weekend worden voor de paddentrek.

Hachelijke onderneming
Voor veel padden is de jaarlijkse trek naar het voortplantingswater een hachelijke onderneming. In een dichtbevolkt land als Nederland is het bijna onvermijdelijk dat de padden tijdens hun trek één of meerdere wegen moeten oversteken. Hierbij lopen de padden een grote kans doodgereden te worden. Het wegennet wordt steeds dichter en de verkeersstromen op wegen nemen nog steeds toe. Bijkomstigheid is dat de piek van de paddentrek (net na het donker) precies samenvalt met de avondspits op de wegen. Hierdoor vallen er jaarlijks vele tienduizenden verkeersslachtoffers onder de padden. Op sommige plaatsen worden er zoveel padden doodgereden dat hele populaties op den duur dreigen te verdwijnen.

Voorspelling paddentrek op 19 maart 2014 (bron: De Natuurkalender)

Telresultaten paddentrek 2014 landelijk, stand tot en met 17 maart (bron: RAVON)

Vaart minderen spaart … padden
Wist u dat veel amfibieën tijdens de trek niet sterven doordat ze door autowielen overreden worden? Ze sterven doordat ze bij hoge snelheden door luchtdrukverschillen tegen de bodemplaat van de auto gezogen worden. Stuiptrekkend of verlamd liggen ze op het wegdek. Inwendige bloedingen zorgen voor een langzame maar onvermijdelijke dood. Een snelheidsbeperking (maximaal 30 km/uur) zorgt voor een afname in het aantal verkeersslachtoffers.

Ik wil meehelpen
Help mee padden overzetten (foto: Jelger Herder)Leden van actieve paddenwerkgroepen kunnen uw hulp goed gebruiken. Kijk welke paddenwerkgroepen bij u in de buurt actief zijn en neem contact op met de coördinator om te vragen hoe u kunt helpen. Zijn er geen paddenwerkgroepen bij u in de buurt actief, kijk dan of er de afgelopen jaren knelpunten bij u in de buurt zijn gemeld en neem zelf initiatief om op deze locaties te gaan overzetten en start uw eigen paddenwerkgroep!

Paddentrek
De paddentrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij duizenden padden, kikkers en salamanders van hun winterverblijven naar het water trekken om zich voort te planten. De paddentrek vindt plaats in de periode februari tot april. De combinatie van temperatuur (minimaal 6°C) en luchtvochtigheid (hoe natter hoe beter) zijn belangrijk voor het op gang komen van de paddentrek.

Kijk voor meer informatie op www.padden.nu

Tekst: Kris Joosten & Raymond Creemers, RAVON
Foto's: Rudmer Zwerver, Saxifraga; Jelger Herder
Figuren: De Natuurkalender; RAVON