Haringhaai

Natuurpunt tevreden over bescherming Haringhaai op CITES-top

14-MRT-2013 - Op de CITES-top in Bangkok (Thailand) werd vanochtend een finaal akkoord bereikt over de bescherming van de Haringhaai, een Belgische soort. Het voorstel van de Europese Unie, gesteund door de Belgische delegatie, kon maandag al op een 2/3de meerderheid rekenen. Verschillende Aziatische landen die grof geld verdienen aan de internationale handel in haaien(vinnen), boden - zoals te verwachten - fel weerstand.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Beleid [land] op [publicatiedatum]

Natuurpunt is enthousiast over het akkoord over de bescherming van de Haringhaai, een Belgische soort. Op de CITES-top in Bangkok (Thailand) werd vanochtend daarover een finaal akkoord bereikt. Het voorstel van de Europese Unie, gesteund door de Belgische delegatie, kon maandag al op een 2/3de meerderheid rekenen. Verschillende Aziatische landen die grof geld verdienen aan de internationale handel in haaien(vinnen), boden - zoals te verwachten - fel weerstand.

CITES, de Conventie over de Internationale handel in Bedreigde Soorten is een overeenkomst tussen 172 landen die de handel in bedreigde dieren en planten regelt.
Het doel is te voorkomen dat bedreigde dieren en planten uitsterven. Meer dan 800 wilde dier-en plantensoorten mogen door de Conventie wereldwijd niet meer worden verhandeld. Voor ongeveer 25.000 soorten zijn speciale vergunningen nodig. Ook de meeste afgeleide producten van deze planten of dieren (zoals ivoor, kaviaar, hout, zaden van planten, …) worden door CITES beschermd en kunnen dus niet zomaar verkocht worden.

Natuurpunt stuurt al lang aan op een wereldwijde bescherming van de Haringhaai (foto: Andy Murch)

Natuurpunt had voorafgaand aan de CITES-top in Bangkok staatssecretaris Wathelet en de Belgische delegatie opgeroepen om zoveel mogelijk steun te zoeken buiten Europa om de Haringaai (Lamna nasus) internationaal de bescherming te geven die de soort verdient. Vooral de steun van Afrikaanse landen was cruciaal. Opvallend was dan ook dat Congo maandag op de top haar steun aan het voorstel verleende. 'Zoals vele andere Afrikaanse landen hielden ze zich bij de vorige CITES bijeenkomst (2010) afzijdig, maar nu dus niet', zegt Frederik Mollen van Natuur.beleid.

Voor de Haringhaai gold sinds 2010 al een Europees vangstverbod, maar lidstaten die niet tot de Europese Unie behoren, zoals Noorwegen en IJsland, bleven jagen op de resterende exemplaren. 'Door de lucratieve export belandden ze zo nog steeds op de markt, ook in Vlaanderen', betreurt Mollen. Door de opname van op de bijlage II van CITES, wordt dit achterpoortje nu gesloten. De EU beloofde intussen ook 1,2 miljoen euro vrij te maken voor de implementatie van dit historische akkoord.

Vooral Noorwegen, IJsland en Japan verdienen grof geld aan de handel in haaien(vinnen) (foto: Frederik Mollen)
Natuurpunt is zeer blij met de beslissing, maar vindt het wel betreurenswaardig dat het zo ver is moeten komen. In onze Noordzee leven maar liefst 20 soorten haaien en roggen. Door de intensieve visserij hangt het voortbestaan van meer dan een kwart ervan aan een zijden draadje. Natuurpunt roept ministers Peeters (visserij) en Vande Lanotte (ruimtelijke ordening op zee) op om ook in eigen land werk te maken van het Europees actieplan ter bescherming van haaien (2009).

Een eerder bericht over het lot van de Haringhaai vind je hier.

Tekst: Frederik Mollen, Natuurpunt Beleid
Foto's: Andy Murch, Frederik Mollen