Perdrix perdrix. Patrijs

Terugblik op 2013, het Jaar van de Patrijs

Vogelbescherming Nederland
10-DEC-2013 - 2013, Jaar van de Patrijs. Die belangstelling voor de patrijs is wel nodig ook, want het gaat bar slecht met deze ooit zo talrijke hoenderachtige. Tijd voor een terugblik op de activiteiten en resultaten.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

2013, Jaar van de Patrijs. Die belangstelling voor de patrijs is wel nodig ook, want het gaat bar slecht met deze ooit zo talrijke hoenderachtige. Tijd voor een terugblik op de activiteiten en resultaten.

Aanleiding voor het Jaar van de Patrijs was de enorme afname van de patrijzenpopulatie in de afgelopen decennia, van wel 90 procent. Maar ook het vertrouwen dat er nog steeds kans is op succesvolle bescherming van de patrijs in het agrarisch gebied. Het Jaar van de Patrijs kende drie onderdelen: populatietellingen, voorbeeldgebieden en publiciteit. En publiciteit is er veel geweest. Regionale vogelwerkgroepen hebben aandacht besteed aan de soort, in het zuiden van het land is een fraaie website gelanceerd van de Werkgroep Patrijs, en een goed georganiseerde persexcursie in het Land van Heusden en Altena leverde veel respons op in de landelijke pers. Het radioprogramma Vroege Vogels heeft aandacht aan de patrijs besteed, evenals een aantal regionale TV stations.

Patrijs (foto: Peter Meininger)

Veel patrijzen zoek
In honderden gebieden verspreid over het land zijn patrijzen onderzocht. Het ging daarbij niet alleen om het vaststellen van het aantal, maar ook om het terreingebruik van de patrijzen. Dit zou een antwoord kunnen geven op diverse vragen. Waar zitten patrijzen precies? Waar leven ze van? In wat voor percelen komen ze de winter door? Hoe overleven de kuikens? Opvallend resultaat is dat veel patrijzen in het najaar “zoek” zijn. Zo werden in 170 gebieden in voor- en najaar patrijzen geteld. Van de 192 in het voorjaar gelokaliseerde paren werden er tijdens de najaarstelling maar 71 teruggevonden. Hiervan hadden slechts 20 paar jongen, gemiddeld 6. Wat er met de patrijzen in de overige 121 territoria is terechtgekomen is onduidelijk. Sovon is nu bezig met een uitgebreide analyse van de gegevens.

Optimaal beheer in voorbeeldgebieden
Voor de bescherming van de patrijs zijn vier voorbeeldgebieden geselecteerd. Deze gebieden, waar in beheer en gebruik volop rekening met de patrijs wordt gehouden, liggen in Oost-Groningen, in Zeeuws-Vlaanderen, in westelijk Noord-Brabant en in de Achterhoek. Twee projecten worden gecoördineerd door een agrarische natuurvereniging, twee door een terreinbeheerder. De gebieden verschillen in grondsoort, schaal en aanpak. Of deze gebieden werkelijk optimaal zijn voor patrijzen is nu, na minder dan een jaar, nog niet te zeggen. Aan het enthousiasme van iedereen die bij de voorbeeldgebieden is betrokken zal het niet liggen: die is onverminderd groot. Wellicht is dat de belangrijkste basis om de patrijs te beschermen.

Voor meer informatie: www.jaarvandepatrijs.nl

Lees hier het natuurbericht over het onderzoek met gezenderde patrijzen

Tekst Cees Witkamp, Vogelbescherming Nederland
Foto: Peter Meininger, Saxifraga