Fijn goudscherm

Aangename verrassingen bij florakartering in het Zwin

21-FEB-2013 - De voorbije 15 jaar kreeg het natuurbehoud aan de kust een sterke impuls. Een van de meest recente plannen die momenteel worden voorbereid en uitgevoerd is het natuurherstel in het Zwin, gekoppeld aan een forse uitbreiding van het intergetijdengebied. Het INBO coördineert de florakartering, waarbij 51 aandachtssoorten gedetailleerd in kaart werden gebracht. De waarnemingen van Fijn goudscherm en Snavelruppia waren een aagnename verrassing, deze soorten werden de voorbij decennia niet meer gezien in Vlaanderen.

Bericht uitgegeven door FLO.WER [land] op [publicatiedatum]

De voorbije 15 jaar kreeg het natuurbehoud aan de kust een sterke impuls. Een van de meest recente plannen die momenteel worden voorbereid en uitgevoerd is het natuurherstel in het Zwin, gekoppeld aan een forse uitbreiding van het intergetijdengebied. Het INBO coördineert de florakartering, waarbij 51 aandachtssoorten gedetailleerd in kaart werden gebracht. De waarnemingen van Fijn goudscherm en Snavelruppia waren een aangename verrassing, want deze soorten werden de voorbij decennia niet meer gezien in Vlaanderen.

Het natuurherstel in het Zwin en de hierbij horende uitbreiding van het intergetijdengebied worden ecologisch opgevolgd door een samenwerking van verschillende onderzoeksinstellingen, gecoördineerd door de West-Vlaamse Intercommunale (WVi). Het INBO neemt daarin de flora-inventarisatie voor haar rekening. Een reeks van aandachtssoorten wordt gedetailleerd in kaart gebracht met behulp van luchtfoto’s en GPS. In het Zwin werden in totaal 51 aandachtssoorten in detail gekarteerd waarvan er 39 kenmerkend zijn voor de zilte habitats.

Bloeiwijze van Fijn goudscherm in detail (Foto: Antoon De Rijcke)

De meest algemene soorten zoals Klein schorrenkruid (Suaeda maritima), Gewone zoutmelde (Halimione portulacoides) en Gewoon kweldergras (Pucinellia maritima) worden aangetroffen over 50 tot 60% van de oppervlakte van het gebied. De meest bijzondere soorten die werden gekarteerd zijn: Zeerus (Juncus maritimus), Gesteelde zoutmelde (Halimione pedunculata), Kwelderzegge (Carex extensa), Blauw kweldergras (Pucinellia fascilulata), Fijn goudscherm (Bupleurum tenuissimum) en Snavelruppia (Ruppia maritima). Vooral deze laatste twee soorten waren een verrassing want er zijn geen waarnemingen bekend van de afgelopen decennia. Fijn goudscherm en Snavelruppia staan in de Rode Lijst (Van Landuyt et al., 2006) vermeld als “Uitgestorven in Vlaanderen”. Fijn goudscherm werd voor het laatst in Vlaanderen gezien in 1928 in Nieuwpoort, de laatste waarneming in het Zwin dateerde van 1885. Snavelruppia werd het laatst gemeld voor Vlaanderen in het Zwin in 1958.
 

Groeiplaats van Snavelruppia in het Zwin. (Foto: Sam Provoost)

De overige soorten van dit lijstje staan vermeld op de Rode lijst als “Met verdwijning bedreigd”. De kartering heeft de verspreiding van deze soorten in het Zwin nu in detail vastgelegd. Op deze manier kan men toename of afname van deze zeldzame soorten opvolgen.

Wie meer wil weten over deze florakartering is welkom op de Plantenstudiedag van FLo.Wer die doorgaat op zondagnamiddag 24 februari in de plantentuin van België in Meise.

Tekst: Sam Provoost, INBO
Foto’s: Antoon De Rycke, Sam Provoost

Referentie: Van Landuyt, W. et al. (2006). Atlas van de flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel : Belgium. ISBN 90-726-1968-4. 1007 pp.