Veel grote pijlinktvissen aangespoeld

Ecomare
5-FEB-2013 - Grote pijlinktvissen spoelen niet vaak aan op de Nederlandse stranden. Toch zijn er deze winter best veel gevonden. Ook in 2010 werden er veel gezien. Toen strandden er in totaal zeven op de Nederlandse Waddeneilanden. Sinds de jaren ’50 werden pijlinktvissen nauwelijks nog gevonden langs Nederlandse stranden. Daar lijkt de laatste jaren dus verandering in gekomen.

Bericht uitgegeven door Ecomare [land] op [publicatiedatum]

Grote pijlinktvissen spoelen niet vaak aan op de Nederlandse stranden. Toch zijn er deze winter best veel gevonden. Ook in 2010 werden er heel wat gezien. Toen strandden er in totaal zeven op de Nederlandse Waddeneilanden. Sinds de jaren ’50 werden pijlinktvissen nauwelijks nog gevonden langs Nederlandse stranden. Daar lijkt de laatste jaren dus verandering in gekomen.

Deze winter
Bij Ecomare meldden in totaal zes mensen een vondst van een dode grote pijlinktvis. Eind november werden er twee grote pijlinktvissen gevonden op het Texelse strand, begin december kwam er daar nog een bij. Niet lang daarna vertelden collega’s op Vlieland dat er daar ook een grote pijlinktvis was aangespoeld. In januari kwamen daar nog eens twee meldingen bij vanaf het strand van Ameland. Op de website van Waarneming.nl is te zien dat er ook op Terschelling en op het Zeeuwse strand grote pijlinktvissen zijn gevonden.

Grote pijlinktvis op het strand van Ameland (foto: Harmen Wijnberg)

Oceaanvissen op het strand
Grote pijlinktvissen leven op volle zee. Ze zwemmen zelden in het kustwater. In de winter paaien ze in de Atlantische Oceaan. Het komt vaker voor dat er plots oceaanvissen op de Nederlandse stranden worden gevonden. Bramen staan er bekend om. Die stranden hier af en toe plots in enorm grote aantallen en dan vind je ze jaren niet of nauwelijks. Ook maanvissen worden soms jaren niet gezien en dan stranden er weer een aantal vlak na elkaar. Ook dit jaar spoelde een aantal maanvissen aan. Op Texel werden er in december zelfs twee op één dag gevonden. Het is onbekend waarom er soms veel en soms nauwelijks oceaanvissen in het Nederlandse kustwater terecht komen. Oceaanstromen en weersomstandigheden zouden er een rol bij kunnen spelen.

Meer weten?
In de encyclopedie van Ecomare kun je meer lezen over grote pijlinktvissen, maanvissen en bramen. Op de website Waarneming.nl kun je meer vinden over de andere vondsten.

Tekst: Ecomare
Foto: Harmen Wijnberg