Platform K15B ligt op ca. 80 kilometer ten westen van Texel en wordt gebruikt voor de winning van gas.
4-DEC-2014 - Circa 80 kilometer uit de kust werden werknemers op een boorplatform verrast door een Velduil die met een prooi was neergestreken op het platform. Hoe uitzonderlijk is dat? Een speurtochtje levert al snel aardig wat vogels boven zee op. Velduilen waren echter zo ver op zee nog niet zoveel gemeld.

Bericht uitgegeven door Werkgroep Grauwe Kiekendief [land] op [publicatiedatum]

Circa 80 kilometer uit de kust werden werknemers op een boorplatform verrast door een Velduil die met een prooi was neergestreken op het platform. Hoe uitzonderlijk is dat? Een speurtochtje levert al snel aardig wat vogels boven zee op. Velduilen waren echter zo ver op zee nog niet zoveel gemeld.

Velduil op platform K15B, met vogelprooi

Gert-Jan Edel, werkzaam op boorplatforms in de Noordzee, zag op 20 november een uil die hij niet zo een, twee, drie op naam kon brengen. Pascal Stroeken van Steenuilenoverleg Nederland (STONE) wist er echter direct raad mee. Op de foto’s is te zien dat een Velduil aan een vogel zit te peuzelen. Wij maken er een lijstersoort van, gangbaar voedsel voor Velduilen tijdens de trek. Velduilen pakken eigenlijk alles wat ze aan kunnen. Met name vrouwtjes, toch een stuk groter dan de mannetjes, weten wel raad met forse prooien. In braakballen en plukresten vonden wij onder andere flink wat Bruine ratten en meer dan eens Houtsnippen en Kramsvogels en dergelijke.

Iedereen die wel eens over de Noordzee heeft gevaren weet dat tijdens de trekperiode lijsterachtigen hun handjes niet omdraaien voor een toch relatief kleine waterplas als de Noordzee. Wat lijsters kunnen, kunnen Velduilen ook, de landrot maalt er niet om om de zee over te steken. Zoals Gert-Jan edel schreef: ‘Er zijn voldoende vogeltjes welke hij kan vangen’.

Velduilen zijn formidabele vliegers. Zelf zagen we ze ’s winters bijvoorbeeld ook tijdens ons veldwerk in Marokko, Mauritanië en Senegal. Niet één keer, maar geregeld. Natuurlijk is bekend dat deze zwervende jongens zo’n beetje overal ter wereld worden gezien, maar weinig vogelaars zullen weten dat Velduilen ook regelmatig met zeeschepen meeliften of op boorplatforms worden waargenomen.

Platform K15B ligt op circa 80 kilometer ten westen van Texel en wordt gebruikt voor de winning van gas

Locatie van platform K15B op het continentale platZoeken op internet brengt geïnteresseerden al snel bij het zeeleven van een landrot als de Velduil. Zeevogeldeskundige nummer één, Kees Camphuysen, zette ons op het spoor van een website van North Sea Bird Club, de georganiseerde groep natuurvorsende collega’s van Gert-Jan, die gewapend met kijkers, telescopen en camera’s alles registreren wat ze tijdens hun werk op boorplatforms waarnemen. Op deze website sla je steil achterover van alle waarnemingen van vogels, zoogdieren en tal van insecten. De Noordzee blijkt niet alleen het domein van soorten met zwemvliezen, rugvinnen en een voorliefde voor vis.

Omdat er niet zoveel Velduilen op het Nederlandse continentale plat zijn gedocumenteerd, leek het ons aardig deze leuke waarneming onder de aandacht te brengen, en vanaf deze plaats Gert-Jan Edel aan te sporen een mooie verrekijker te kopen; zijn waarnemingen zullen goud waard zijn!

Tekst: Ben Koks & Oike Vlaanderen, Werkgroep Grauwe Kiekendief
Foto's: Gert Jan Edel, AJS; Maurice van Leuveren, NAM
Kaart: NAM