Natuurberichten

Uitgever: Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels is een internationaal kennisinstituut op het gebied van bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied.

Pagina 1 van 15 - 141 Resultaten

Om erachter te komen of voedselbeschikbaarheid een knelpunt is bij de afname van de wulp in Nederland, zijn in Drentse opgroeigebieden insecten gemonitord en gezenderde wulpenkuikens gevolgd. Natuurlijke graslanden bleken het..


Lees verder 16 februari 2024   2 mnd oud
Adulte (4e kalenderjaar) rode wouw uit Drenthe op broedlocatie op de Veluwe, 12 april 2023

Sinds 2019 worden jonge rode wouwen in Nederland gezenderd in een onderzoek naar deze nieuwe broedvogel. Dit jaar kregen 14 jongen een zender, waardoor nu maar liefst 22 rode wouwen online zijn te volgen op hun trek naar het..


Lees verder 8 oktober 2023   6 mnd oud
Nestaggregatie bijen

Onderzoek naar de insectenrijkdom op binnendijken maakt steeds duidelijker welke sleutelrol deze ‘slaperdijken’ kunnen vervullen in het agrarisch gebied. Met name solitaire bijen en graslandvlinders bereiken soms duizelingwekkende..


Lees verder 29 september 2023   6 mnd oud

Een aantal Nederlandse ornithologen heeft tussen 2007 en 2019 jarenlang veldonderzoek uitgevoerd om te ontrafelen wat de invloed is van de grote landschappelijke en klimatologische veranderingen in de Sahel in Midden-Afrika. In..


Lees verder 10 augustus 2023   8 mnd oud
Man grauwe kiekendief brengt muis bij nest met jongen

2023 gaat de boeken in als een topjaar voor de grauwe kiekendief. Qua reproductie althans, want niet eerder sinds 1990 werden er zo veel jongen geboren. En dat is goed nieuws, want de grauwe kiekendief is in Nederland nog steeds..


Lees verder 6 augustus 2023   8 mnd oud
Grauwe kiekendief in de Sahel

Veel Europese vogels gebruiken tijdens hun overwintering in Afrika meerdere vaste locaties binnen een groot gebied. Voor grauwe kiekendieven is op basis van zenderdata uitgezocht of daarin patronen zijn te ontdekken en welke..


Lees verder 23 juni 2023   10 mnd oud
Veldleeuwerik vrouw met Nano Fix datalogger van 0,95 gram

In een akkervogelbolwerk op het Zeeuwse Schouwen-Duiveland wordt vanaf 2014 alles op alles gezet om het de vogels naar de zin te maken. Onderzoek aan veldleeuweriken heeft nu aangetoond dat met een paar laatste beheeraanpassingen..


Lees verder 20 mei 2023   11 mnd oud

Tijdens een wandeling door akkergebieden kom je ze zelden tegen: houtsnippen. Niet verwonderlijk, want de soort is vooral bekend als bosvogel. In de nacht verlaten houtsnippen echter de veiligheid van bos en ruigtes om in het open..


Lees verder 10 maart 2023   1 jaar oud
Zeearend

Wat zijn de negatieve gevolgen voor roofvogels nu het aantal windturbines in Nederland alleen maar toeneemt? En hoe kunnen we die voorkomen? ..


Lees verder 28 februari 2023   1 jaar oud
Kievit

In een tijdperk waarin biodiversiteit hard achteruitgaat is het belangrijk om te weten hoe het met kwetsbare soorten gaat. Aangezien het grootste deel van ons buitengebied voor landbouw wordt gebruikt, geldt dit des te meer voor..


Lees verder 9 december 2022   1 jaar oud

Archief