Huismus. Foto: Ruud van Beusekom

Vijf jaar berichten van Vogelbescherming: win Het Waddenatelier!

Vogelbescherming Nederland
3-SEP-2013 - Vogelbescherming debuteerde op 19 februari 2008, ruim vijf jaar geleden, op Natuurbericht.nl. Sindsdien heeft Vogelbescherming 256 berichten geplaatst, ongeveer één per week. In dit natuurbericht blikken we terug op deze vijf jaar. Voor de ‘Jubileumactie Natuurbericht vijf jaar’ stellen we vijf exemplaren beschikbaar van het prachtige nieuwe boek van Erik van Ommen: Het Waddenatelier. Als u vóór 22 september 2013 20 euro of meer doneert aan Natuurbericht.nl maakt u kans op het boek.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op dinsdag 3 september 2013

Vogelbescherming debuteerde op 19 februari 2008, ruim vijf jaar geleden, op Natuurbericht.nl. Sindsdien heeft Vogelbescherming 256 berichten geplaatst, ongeveer één per week. In dit natuurbericht blikken we terug op deze vijf jaar. Voor de ‘Jubileumactie Natuurbericht vijf jaar’ stellen we vijf exemplaren beschikbaar van het prachtige nieuwe boek van Erik van Ommen: Het Waddenatelier. Als u vóór 22 september 2013 20 euro of meer doneert aan Natuurbericht.nl maakt u kans op het boek.

Het eerste natuurbericht van Vogelbescherming ging over de nachtzwaluw, naar aanleiding van het Jaar van de Nachtzwaluw (2007). Later volgden er nog vele berichten over de diverse ’Jaren van…’ die vaak samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland werden gepubliceerd.

Beleef de Lente
Het meest gelezen natuurbericht van Vogelbescherming, dat ook in de Top 25 van de meest gelezen vogelberichten staat, was Kijk mee bij de oehoe. De oehoe van Beleef de lente welteverstaan, het webcamproject van Vogelbescherming dat al jaren een grote hit is op internet. Voor veel berichten putten wij uit deze rijke bron van prachtige verhalen, die altijd actueel zijn en bij het seizoen passen; één van de grote krachten van Natuurbericht.nl.

Sperwer (foto: Lars Soerink)

Sperwer grijpt koolmees
Uilen en roofvogels doen het altijd goed. Zo staat het bericht Sperwer grijpt koolmees zelfs op de tweede plaats van meest gelezen berichten van onze organisatie. Het is eigenlijk een heel alledaags vogelverhaal vol emotie dat we graag vertellen en waarmee we een groot publiek, dat in vogels is geïnteresseerd, kunnen bereiken.

Tuinvogeltelling
Beleving van de natuur is belangrijk voor draagvlakvergroting voor de bescherming van natuur en dus ook vogels. Vogelbescherming brengt daarom met projecten zoals Beleef de Lente, maar ook met de Nationale Tuinvogeltelling en de jaarlijkse Euro of World Birdwatch, mensen de schoonheid van vogels en de spanning van het kijken naar vogels onder de aandacht. Daarbij maken we natuurlijk ook dankbaar gebruik van Natuurbericht.nl.

Huismussen (foto: Ruud van Beusekom)

Beschermingsverhalen
Regelmatig belichten we beschermingsprojecten: niet alleen die van Vogelbescherming zelf, zoals rondom trekvogels via het project Living on the Edge, maar ook de inspanningen van andere organisaties komen aan bod. Een voorbeeld is het succesvolle weidevogelbeheer in Amstelland. Vogels beschermen is mensenwerk en dat kan Vogelbescherming nooit alleen.

Controversiële onderwerpen gaan we niet uit de weg, zoals Vogelbescherming vecht afschot ganzen aan; dat is ons op twee na best gelezen natuurbericht. Rond de bescherming van ganzen lopen de gemoederen hoog op, wat ook geldt voor natuurherstel van gebieden als de Westerschelde. Vogelbescherming licht regelmatig via een natuurbericht haar visie op zulke beschermingsdossiers toe.

Met berichten over de jacht op vogels rond de Middellandse Zee en jacht op bedreigde vogels als de steppekievit informeren we de lezers over bedreigingen van vogels. We vertellen dan ook wat Vogelbescherming of BirdLife International, de koepelorganisatie van nationale vogelbeschermingsclubs, er aan doet.

Resten van steppekieviten (foto: Remco Hofland)

Satellietzenders
Om vogels goed te kunnen beschermen is het nodig om te weten hoe je ze moet beschermen. Daarvoor is kennis nodig, die uit onderzoek wordt vergaard. Met satellietzenders worden bijvoorbeeld trekwegen, maar ook verplaatsingen in de broedtijd onderzocht van soorten waarvoor Nederland een grote beschermingsverantwoordelijkheid heeft. Vogelbescherming heeft diverse projecten ondersteund, zoals het onderzoek met gezenderde purperreigers, roerdompen en grutto’s. Dergelijk onderzoek biedt een goed gevulde schatkamer aan spannende en soms ongelooflijke verhalen, die ook vaak hun weg vonden naar Natuurbericht.nl.

Purperreiger (foto: Ruud van Beusekom)

Win Het Waddenatelier
Vijf jaar natuurbericht viert Vogelbescherming met het beschikbaar stellen van vijf exemplaren van het nieuwe boek Het Waddenatelier van Erik van Ommen. Als u vóór zondag 22 september 2013 20 euro overmaakt naar Natuurbericht.nl dingt u mee naar een boek. Kijk hier voor meer informatie over de Jubileumactie en hier hoe u kunt doneren. Wint u niet, dan doet u bij de volgende trekking automatische mee voor de volgende prijs.

Doneert u nog eens 20 euro of een veelvoud hiervan, dan vergroot u uw kansen op een prijs.

Tekst: Ruud van Beusekom, Marieke Dijksman en Chris van der Heijden, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Lars Soerink, Ruud van Beusekom, Remco Hofland