Staartmees voedt elf jongen.
Gemaakt door Gary Shilton, RSPB afdeling Fairburn Ings. Foto mag alleen gebruikt worden onder vermelding van naam fotograaf en locatie.

5 jaar natuurberichten Sovon: win kaartjes voor Dutch Bird Fair

Sovon Vogelonderzoek Nederland
12-JUL-2013 - Op 5 februari 2008 verscheen het eerste bericht van Sovon op Natuurbericht.nl. Dit bericht ging over de wintervogeltelling die eind 2007 werd gehouden. Het was een proefbericht, evenals het volgende tien dagen later over Kauwen en Roeken in het slaapplaatsenproject. Inmiddels zijn er 382 Sovon-berichten geplaatst. Tijd voor een terugblik. Op 21 juli vindt de derde trekking in het kader van de ‘Jubileumactie Natuurbericht vijf jaar’ plaats. Doneert u voor 22 juli 20 euro of meer aan Natuurbericht.nl, dan maakt u onder andere kans op kaartjes voor de Dutch Bird Fair.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Op 5 februari 2008 verscheen het eerste bericht van Sovon op Natuurbericht.nl. Dit bericht ging over de wintervogeltelling die eind 2007 werd gehouden. Het was een proefbericht, evenals het volgende tien dagen later over Kauwen en Roeken in het slaapplaatsenproject. Inmiddels zijn er 382 Sovon-berichten geplaatst. Tijd voor een terugblik. Op 21 juli vindt de derde trekking in het kader van de ‘Jubileumactie Natuurbericht vijf jaar’ plaats. Doneert u voor 22 juli 20 euro of meer aan Natuurbericht.nl, dan maakt u onder andere kans op kaartjes voor de Dutch Bird Fair.

In 2008 en 2009 verschenen bijna twee berichten per week, daarna zijn we teruggegaan naar zo’n vijftig tot zestig per jaar. Natuurlijk hebben al onze berichten betrekking op vogels, maar ook van Vogelbescherming, Alterra, Staatsbosbeheer en de Werkgroep Grauwe Kiekendief verschijnen tegenwoordig vogelberichten, waardoor het aantal vogelberichten eerder toe- dan afgenomen is. 15 van de 25 meest gelezen vogelberichten komen uit de Sovon-koker.

Slangenarend (foto: Martin Mollet)

Veel verschillende projecten
Sovon volgt vogels in veel verschillende projecten zoals de hiervoor genoemde wintervogeltelling (tegenwoordig tuinvogeltelling) en het slaapplaatsenproject. Maar ook overwinterende en doortrekkende watervogels houden we nauwlettend in de gaten, net als broedvogels van algemeen tot zeer bijzonder.

Dit kan dankzij ruim 8000 vogelaars die vrijwillig het veld in gaan om vogels te tellen. Daarbij komt dat de meeste Sovon-medewerkers echte “vogelgekken” zijn die graag hun kennis over vogels uitdragen. Of ze nu enthousiast worden van de vogeltrek, het nauwgezet volgen van nesten of een zeldzaamheid, ze willen er graag iets over vertellen.

Sommige groepen krijgen extra aandacht, waaronder stadsvogels en weidevogels, terwijl jaarlijks een soort in de schijnwerpers komt in “het Jaar van…”. Al die projecten leveren inzichten op over het wel-en-wee van “onze” vogels en dus ook voor natuurberichten.

Zeldzame verschijningen
Drie van de meest gelezen berichten hebben betrekking op zeldzame verschijningen: 

Een andere bericht uit de top 25 is het jaaroverzicht broedvogels (bericht 20-12-2010). De verbazing dat dit bij de meest gelezen berichten staat wordt iets minder als we zien dat het over zeldzame broedvogels gaat, met veel aandacht voor de categorie roofvogels en uilen. Dat zijn soorten waarvoor altijd veel belangstelling bestaat.
Het bericht over een broedgeval van Rode Wouwen in Groningen (7-9-2008) staat eveneens hoog in de top 25 en waarschijnlijk zullen de recente berichten over broedgevallen van Zeearenden ook goed scoren.

Jonge zeearenden op nest (foto: Peter de Boer)

Trends
Berichten over trends van soorten (typisch des Sovon’s) scoren vaak onverwacht goed. Voorbeelden zijn het oprukken van Graszangers en Cettis’ zanger uit het zuiden (9-9-2008), waarschijnlijk als gevolg van de klimaatverandering. Diezelfde klimaatverandering draagt er aan bij dat we de Bonte Kraai kwijtraken (15-12-2009). Zijn voedselsituatie is door het mildere winterweer aan het verbeteren in Scandinavië en dus verdwijnt de noodzaak naar ons land af te zakken. Daarentegen rukt de Middelste Bonte Specht in ons land op (21-12-2012), maar dat is vooral een gevolg van het ouder worden van onze bossen en extensiever bosbeheer.

Bonte kraai (foto: Wojsyl)

Weer
Het weer en de voedselsituatie hebben ieder jaar een grote invloed op het verschijnen of vertrekken van vogels (kijk ook maar eens bij De Natuurkalender). Zo waren er in 2010 vroeg en veel Pestvogels te zien in Nederland (30-10-2010) en verschenen er begin dat jaar heel wat Kramsvogels in tuinen (16-2-2010). Door koud winterweer werden ze verleid naar de warmere en voedselrijke steden te komen. Maar ook vogels die blijven, kampen met winterweer. Het bericht over de decimering van IJsvogels (18-3-2009) trok veel, blijkbaar bezorgde, lezers.

Exoten
Exoten staan tegenwoordig volop in de belangstelling. Dat bij de slaapplaatstelling van de Halsbandparkiet de teller de 10.000 passeerde (bericht 20-1-2011) trok dan ook veel lezers.

Aaibaar
Aaibare soorten doen het ook altijd goed. In 2010 kregen we een kleine invasie van Witkopstaartmezen uit het oosten; het bericht daarover belandde prompt in de top tien van best gelezen vogelberichten (7-11-2010). Onze “gewone” Staartmees scoorde zelfs nog beter (30-3-2010) waarschijnlijk door de leuke foto die bij het bericht stond.

Staartmees voedt elf jongen, een leuke foto kan blijkbaar zorgen dat een natuurbericht veel gelezen wordt (foto: Gary Shilton)

Foto’s
Over foto’s gesproken. Het mag wel eens gezegd worden: foto’s zijn een wezenlijk onderdeel van de natuurberichten en we zijn dan ook veel dank verschuldigd aan de vele fotografen die hun platen beschikbaar stellen bij de natuurberichten.

Smoeltjes
Toch zijn het niet alleen de leuke smoeltjes die de mensen overhalen de berichten te lezen. Blijkbaar is er ook een grote honger naar kennis, want ook een bericht over de subtiele verschillen tussen Matkop en Glanskopmees (13-3-2010) belandde moeiteloos in de top tien.

Jubileumactie Natuurbericht vijf jaar
Dit jaar bestaat Natuurbericht.nl vijf jaar en hopen we ons vierduizendste bericht te publiceren. Voor het schrijven van de berichten zijn de betrokken biologen deels afhankelijk van donaties. Om het aantal donaties te verhogen verloten we in het kader van het jubileum de komende maanden een groot aantal prijzen. Als u Natuurbericht.nl een warm hart toedraagt, vragen wij u een gift over te maken. Geeft u 20 euro of meer dan maakt u kans op een excursie, lezing, cadeau of iets anders, aangeboden door een organisatie uit de redactieraad.

Win kaartjes voor de Dutch Bird Fair of een topografische atlas
De prijzen die Sovon beschikbaar stelt zijn:

  • Tweemaal 2 kaartjes voor de Dutch Bird Fair, het grootste natuurevenement van Nederland, op 24 en 25 augustus,t.w.v. 20 euro 
  • Topografische (inventarisatie-)atlassen (t.w.v. 27,50 euro): uitermate handig voor mensen die het veld in gaan.

Als u voor maandag 22 juli tenminste 20 euro overmaakt, dingt u mee naar deze unieke prijzen. Kijk hier voor meer informatie over de Jubileumactie en hier hoe u kunt doneren. Wint u niet, dan doet u bij de volgende trekking automatisch mee voor de volgende prijs. Doneert u nog eens 20 euro of een veelvoud hiervan, dan wordt de kans op een prijs vergroot.

Tekst: John van Betteray, Laurien Holtjer & Fred Hustings, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto’s: Martin Mollet, Saxifraga; Peter de Boer; Wojsyl, GNU Free Documentation License; Gary Shilton, RSPB afdeling Fairburn Ings