Jonge grote modderkruiper

Populatie grote modderkruipers ontdekt in West-Brabant

Stichting RAVON
25-JUL-2013 - In het kleigebied van West-Brabant is een omvangrijke populatie van de grote modderkruiper ontdekt. De oude kreekrestanten en vele kilometers sloten blijken een belangrijk leefgebied voor deze zeldzame vis. Tijdens een RAVON excursie werden zelfs jonge grote modderkruipers gevangen te midden van een intensief kassengebied.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

In het kleigebied van West-Brabant is een omvangrijke populatie van de grote modderkruiper ontdekt. De oude kreekrestanten en vele kilometers sloten blijken een belangrijk leefgebied voor deze zeldzame vis. Tijdens een RAVON excursie werden zelfs jonge grote modderkruipers gevangen te midden van een intensief kassengebied.

Het leefgebied van de grote modderkruiper in West-Brabant strekt zich uit over meer dan tien vierkante kilometer aan bezette poldersloten en kreekrestanten. Afgelopen jaren kwam het Waterschap Brabantse Delta de populatie op het spoor doordat tijdens schoningswerkzaamheden vele dieren op de kant belanden en weer terug in de sloot geplaatst werden. Na een paar jaar schonen blijkt de grote modderkruiper in tientallen sloten in het gebied voor te komen en is plaatselijk zelfs redelijk algemeen.

Jonge grote modderkruiper (foto: Arthur de Bruin)

Tijdens een RAVON excursie werden ook jonge grote modderkruipers gevangen te midden van een intensief kassengebied. Volwassen grote modderkruipers zijn al moeilijk te vangen, maar jonge grote modderkruipers worden bijna nooit aangetroffen. De grote modderkruipers bleken twee jaar na aanleg al gebruik te maken van de door het waterschap aanlegde natuurvriendelijke oevers in het gebied. Hier werden tijdens de excursie al vrij snel vier grote modderkruipers gevangen.Jonge grote modderkruiper gevangen tussen de kassen in kleigebied West-Brabant (foto: Arthur de Bruin)
Hoewel het landgebruik in grote delen van de polders relatief intensief is, blijken  de sloten hier een belangrijk leefgebied te vormen voor de grote modderkruiper. Het voorkomen van de vis in dit gebied doet denken aan de verhalen uit de eerste helft van de vorige eeuw toen de grote modderkruiper algemeen voorkwam in veel Nederlandse sloten. Het aantreffen van deze omvangrijke populatie grote modderkruipers biedt goede mogelijkheden om de soort, die afgelopen vijftig jaar overal vooral zeldzamer is geworden, in dit gebied voor de toekomst veilig te stellen.

Tekst: Arthur de Bruin RAVON; Sandra Roovers & Jeffrey Samuels, Waterschap Brabantse Delta
Foto's: Arthur de Bruin