Wereldrecord grote modderkruiper

Stichting RAVON
30-SEP-2015 - Hoe groot wordt een grote modderkruiper? Een lastige vraag aangezien deze soort zich niet gemakkelijk laat vinden. Twee jaar geleden werd in Nederland een grote modderkruiper van 29,5 centimeter gevangen, tot voor kort het grootste geregistreerde exemplaar. Dat record is nu met ruim 1 centimeter overtroffen….

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Hoe groot wordt een grote modderkruiper? Een lastige vraag aangezien deze soort zich niet gemakkelijk laat vinden. Twee jaar geleden werd in Nederland een grote modderkruiper van 29,5 centimeter gevangen, tot voor kort het grootste geregistreerde exemplaar. Dat record is nu met ruim 1 centimeter overtroffen….

Op 27 augustus werd een aantal wateren rond Tiel geïnventariseerd tijdens een vissencursus van RAVON bij Waterschap Rivierenland. Na de Waal en Linge bezocht te hebben waren er 21 vissoorten boven water gekomen. Ambitieuze uitdaging vormde nog de zeldzame en beschermde grote modderkruiper, een soort van sterk begroeide wateren met een dikke modderbodem. De laatste locatie, een sloot onder de rook van Zoelen, bood precies die omstandigheden. In eerste instantie was er vertwijfeling onder de cursisten toen ze de volledig begroeide sloot waar amper water in stond, zagen. ‘Moeten we in deze moddersloot vissen?’

Met 30,7 centimeter is dit vrouwtje grote modderkruiper, gevangen te Zoelen op 27 augustus 2015, voor zover bekend wereldrecordhouder (foto: Martijn Schiphouwer)

Niet veel later lag er plotseling een ‘grote’ modderkruiper in één van de schepnetten, succes! Bij nadere inspectie bleek het gevangen vrouwtje wel heel groot en heel dik. Na exacte meting bleek de lengte 30,7 centimeter. In de internationale literatuur wordt 30 centimeter als maximum gerapporteerd voor de grote modderkruiper. Het enige geregistreerde exemplaar dat bij deze lengte in de buurt komt, werd in 2013 bij Zevenaar gevangen door Arthur de Bruin, een vrouwtje van 29,5 centimeter. Voor zover bekend is het exemplaar bij Zoelen nu het grootste geregistreerde exemplaar wereldwijd.

Ook eens mee vissen? Ga dan mee met het vissenweekend 2015 in oktober.

Tekst en foto: Martijn Schiphouwer, RAVON