Bronskleurig eekhoorntjesbrood komt alleen in lanen voor

Beheer van laan- en wegbermen voor bedreigde paddenstoelen

Nederlandse Mycologische Vereniging
20-NOV-2014 - Veel paddenstoelen zijn afhankelijk van laan- en wegbermen en kunnen nergens anders groeien. Ze vormen een toevluchtsoord voor soorten die vanaf de jaren zestig sterk achteruit zijn gegaan of zelfs zijn verdwenen. Boosdoener van de achteruitgang van paddenstoelen is de stikstofdepositie uit de atmosfeer door verkeer, landbouw en industrie. Ophoping van stikstof treedt in goed beheerde laanbermen nauwelijks op. De bermen bieden stikstofgevoelige soorten de mogelijkheid terug te keren in de bossen wanneer de stikstofvervuiling is verminderd. Een nieuwe brochure legt uit waarom laan- en wegbermen zo belangrijk zijn en hoe ze goed in stand gehouden kunnen worden.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Veel paddenstoelen zijn afhankelijk van laan- en wegbermen en kunnen nergens anders groeien. Ze vormen een toevluchtsoord voor soorten die vanaf de jaren zestig sterk achteruit zijn gegaan of zelfs zijn verdwenen. Boosdoener van de achteruitgang van paddenstoelen is de stikstofdepositie uit de atmosfeer door verkeer, landbouw en industrie. Ophoping van stikstof treedt in goed beheerde laanbermen nauwelijks op. De bermen bieden stikstofgevoelige soorten de mogelijkheid terug te keren in de bossen wanneer de stikstofvervuiling is verminderd. Een nieuwe brochure legt uit waarom laan- en wegbermen zo belangrijk zijn en hoe ze goed in stand gehouden kunnen worden.

Voorkant Brochure Wegbermen (foto: Martijn Oud)Vorige week was het eindelijk zover, de uitgave van de langverwachte wegbermbrochure was een feit. De brochure legt op een boeiende manier uit waarom wegbermen met bomen, dijken, begraafplaatsen en parken zo belangrijk zijn voor paddenstoelen en hoe beheerders met een relatief beperkte inspanning een grote bijdrage kunnen leveren aan de instandhouding van bedreigde paddenstoelen in wegbermen, lanen en parken. Ook wordt er een advies gegeven over welke bomen het meest geschikt zijn voor de paddenstoelen van bermen en welke paddenstoelen je dan kunt verwachten.

De rol van bomen in de berm
Bomen zorgen voor een sterke verschraling van de bermbodem. Dat komt doordat ze voor hun groei voedingsstoffen opnemen uit de bodem, terwijl in de herfst het blad niet in de berm terug komt, maar grotendeels wegwaait. Dat betekent dat de bodem ieder jaar een beetje verder verarmt. Jaarlijks maaien van de bermvegetatie met afvoeren van het maaisel versterkt dit proces van bodemverarming.

Rijkelijk geïllustreerd
In de brochure passeren de mooiste foto’s van waardevolle wegbermen, parken, begraafplaatsen en boomloze bermen en dijken de revue. De brochure is doorspekt met voorbeelden van bermen die vaak meer dan de tekst uitleggen hoe mooi en waardevol lanen kunnen zijn. Van elke provincie worden de bekendste paddenstoelenlanen, parken, dijken en bermen als voorbeeld genoemd. Kosten van beheer worden met elkaar vergeleken, maar er wordt ook ingegaan op bedreigingen en maatregelen. Zo worden praktijkvoorbeelden aangehaald waarin probleemsituaties worden uiteengezet.

Pagina 14 en 15 van de Brochure Wegbermen (foto: Martijn Oud)

Ook wordt er ingegaan op de verrichtingen van het Paddenstoelenmeetnet. Het Paddenstoelenmeetnet is een onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring(NEM). Er wordt onder andere ingegaan op waar het monitoren voor dient.

Tot slot
Deze handige 25 pagina’s tellende brochure is te bestellen of gratis te downloaden via de website van de Nederlandse Mycologische Vereniging.

Tekst en foto’s: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging