Groene Woud is vlindereldorado

De Vlinderstichting
20-MRT-2014 - Het Groene Woud is het gebied tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Het is gevarieerd met onder andere prachtige vochtige loofbossen. Binnenkort vliegt daar het oranjetipje volop en in de zomer de kleine ijsvogelvlinder.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Het Groene Woud is het gebied tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Het is gevarieerd met onder andere prachtige vochtige loofbossen. Binnenkort vliegt daar het oranjetipje volop en in de zomer de kleine ijsvogelvlinder.

Binnen een paar weken zullen de oranjetipjes weer volop vliegen in het Groene Woud (foto: Kars Veling)Het Natuur- en Milieucentrum Schijndel (NMC Schijndel) heeft aandacht gevraagd voor de vlinderrijkdom in dit gebied. Er is een boek verschenen en er zijn vlinderwandelingen uitgezet door een aantal van de mooiste terreinen in het Groene Woud. Nu het voorjaar is begonnen zijn daar bij mooi weer heel veel vlinders te vinden.

In het boek ‘Vlinders in het Groene Woud’ wordt aan de hand van wandelingen beschreven welke vlinders er zoal voorkomen. Joep Steur, een van de auteurs, is al vele jaren actief om de vlinderstand in kaart te brengen. Hij beschrijft niet alleen de dagvlinders die er voorkomen maar besteedt ook aandacht aan nachtvlinders en microvlinders. Zo komt de prachtige geisha aan bod, naast het bont zandoogje en de dromedaris. Door het boek en de losse vlinderwandelingen die van de website kunnen worden gehaald worden mensen uitgenodigd om de gebieden te bezoeken en er zelf ook te genieten van de vlinders.

De zeldzame kleine ijsvogelvlinder komt steeds meer voor in de bossen van het Groene Woud, mede dankzij beheermaatregelen (foto: Kars Veling)Het is niet alleen een communicatieproject, maar er wordt door NMC Schijndel ook daadwerkelijk gewerkt om de vlinderstand daar te helpen. Samen met de beheerders, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en particuliere grondbezitters worden kleinschalige maatregelen uitgevoerd. Paden worden wat opener gemaakt zodat er meer licht kan doordringen en opslag is verwijderd van dichtgroeiende heiderestanten. Door die maatregelen zullen de gebieden nog waardevoller worden voor vlinders. Als u zelf wilt genieten van de vlinders in het Groene Woud, dan zijn de komende maanden prima geschikt. Over een week of twee zullen de oranjetipjes door de open bospaden vliegen, vergezeld van landkaartjes en citroenvlinders. In de zomer wemelt het er plaatselijk van de koevinkjes en ook de schaarse Rode Lijstsoort kleine ijsvogelvlinder is in heel wat bosgebieden te vinden. Ga wandelen in de Geelders, Mortelen of Kampina en overtuig uzelf van de vlinderrijkdom in deze gebieden. Ga naar de website voor meer informatie.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting