kleine ijsvogelvlinder - primair

Kleine ijsvogelvlinder profiteert van goed beheer en warme meimaanden

De Vlinderstichting
11-JUN-2018 - Er worden veel kleine ijsvogelvlinders gemeld. Het warme weer in mei 2017 en ook dit voorjaar werkt positief voor deze zeldzame vlinder. De aantallen op de bekende vliegplaatsen zijn duidelijk groter dan normaal en de vlinder kan mogelijk ook uitbreiden naar, door goed natuurbeheer ontstane, nieuwe leefgebieden.

De kleine ijsvogelvlinder is een zeldzame soort van vochtige, halfopen bosgebieden. De rups is gespecialiseerd op kamperfoelie, maar niet alle kamperfoelie is geschikt. Ze hebben vooral planten nodig die flink (maar niet helemaal) beschaduwd zijn en ook in vochtige omstandigheden staan. De vlinder zelf heeft veel nectar nodig en dus veel bloeiende planten. Daarvoor zijn juist zonbeschenen delen in een bos essentieel. De kleine ijsvogelvlinder komt daarom alleen maar voor in gevarieerde bossen met kleinschalige variatie in donkere, vochtige, beschaduwde delen en zonnige randen. Hij is te vinden in Twente, de Achterhoek en de IJsselvallei en in Noord-Brabant en het noordelijke deel van Limburg.

Kleine ijsvogelvlinder komt voor in kleinschalig gevarieerd bos

De locaties waar de kleine ijsvogelvlinder is gezien vanaf 2012De vlinder vliegt normaal in loop van juni en in juli, maar door de zeer warme meimaand was hij dit jaar al vanaf eind mei actief. Begin juni waren er al vele honderden waarnemingen doorgegeven aan Waarneming.nl en Telmee. Ook zijn de aantallen vlinders die worden gemeld op de bekende vliegplaatsen groter dan voorheen. Hij lijkt dus een prima jaar te hebben. Dat betekent dat mogelijk ook nieuwe vliegplaatsen kunnen worden gekoloniseerd. Als er een hoge dichtheid aan vlinders is, wordt de drang om te gaan zwerven groter. Door de beheerders van natuurterreinen wordt al jaren gewerkt aan variatie in het bos, onder andere door het openkappen van paden en het ontwikkelen van geleidelijke overgangen tussen het bos en de open delen. Hierdoor is op diverse plaatsen goed leefgebied voor de kleine ijsvogelvlinder ontstaan. Als het goede weer nog even aanhoudt, kunnen zwervende kleine ijsvogelvlinders wellicht deze plekken vinden en zich er vestigen.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting