Nestjongen grauwe kiekendief

Grote legsels van grauwe kiekendief in 2014

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels
17-JUL-2014 - 2014 lijkt een goed broedseizoen te worden voor de grauwe kiekendief. Er zijn dit jaar veel nesten met vier of vijf opgroeiende jongen. Dat komt door een combinatie van een goed prooiaanbod en goed weer.

Bericht uitgegeven door Werkgroep Grauwe Kiekendief [land] op [publicatiedatum]

2014 lijkt een goed broedseizoen te worden voor de grauwe kiekendief. Er zijn dit jaar veel nesten met vier of vijf opgroeiende jongen. Dat komt door een combinatie van een goed prooiaanbod en goed weer. Vorig jaar was er slechts één nest waar vier jongen uitvlogen.

In 2013 was de reproductie van de grauwe kiekendief het laagst sinds tien jaar. Het liet zich duidelijk merken dat vorig jaar een daljaar van de veldmuis was. Er vlogen toen van 36 paartjes slechts 39 jongen uit. 2014 telt zo'n 55 broedparen. Dit jaar is de veldmuizenstand lokaal beter. Met speciale maatregelen als Vogelakkers met afwisselend stroken luzerne en natuurbraak, wordt het muizenaanbod nog weer verhoogd.

Vrouwtje voert een veldmuis aan één van haar jongen

Dit broedseizoen draait er net als in 2013 een webcam bij een nest van de grauwe kiekendief. Het is goed te zien dat de ouders frequent veldmuizen aanbrengen voor hun jongen. Vorige week zijn de jongen geringd, gemeten en gewogen; ze bleken in goede conditie te verkeren. Ook beide ouders waren keurig op gewicht.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
De kiekendiefjongen worden geringd (film: RTV Noord)

De vader van het webcamnest, "Fritz" genaamd, draagt een GPS-logger. Daardoor kunnen we zien in wat voor habitat hij de prooien haalt voor zijn jongen. Op basis van de verkregen kennis kunnen gerichte foerageermaatregelen ontworpen worden.

Het concept "Vogelakker" is momenteel de beste maatregel voor akkervogels die voorhanden is. Deze Groningse vinding is onlangs via een motie in de Tweede Kamer specifiek aangewezen als vergroeningsmaatregel in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid dat per 2015 van kracht wordt.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Vogelakkers vormen een bestendige maatregel in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid volgens Ben Koks (film: Hans Hut)

De grauwe kiekendief is een langeafstandstrekker. Het grootste deel van het jaar verblijven ze in de Sahel. Van mei tot augustus komen ze naar Europa om te broeden. Driekwart van de Nederlandse populatie broedt in Groningen, 15% verkiest de Flevolandse akkers. Grauwe kiekendieven maken hun nest op de grond in grootschalige akkerbouwgebieden. De nesten worden tegen predatoren beschermd met een gazen hekwerk of een stroomhek. Agrariërs rijden bij het oogsten om de beschermde nesten heen.

Het webcamnest tijdens het plaatsen van de beschermingskooi: drie kuikens, twee eieren

Tekst: Oike Vlaanderen & Madeleine Postma, Werkgroep Grauwe Kiekendief
Foto's: Werkgroep Grauwe Kiekendief; Ben Koks