Muurhagedis omarmt nieuw leefgebied

Stichting RAVON
17-SEP-2014 - Bij de renovatie van een spoorlijn in Maastricht is in 2008 rekening gehouden met de muurhagedis. Voor deze in Nederland zeer zeldzame hagedis zijn daar destijds meer dan 20 stapelmuren gebouwd. Sindsdien wordt de populatie jaarlijks nauwlettend in de gaten gehouden door RAVON. Deze monitoring liet tot voor kort zien dat er een langzaam herstel gaande was. Toch bleef het voortplantingssucces achter bij de hoopvolle verwachtingen. Maar de tellingen die deze nazomer zijn uitgevoerd brengen heuglijk nieuws. Dit jaar kruipen er meer pasgeboren muurhagedissen rond dan ooit te voren!

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Bij de renovatie van een spoorlijn in Maastricht is in 2008 rekening gehouden met de muurhagedis. Voor deze in Nederland zeer zeldzame hagedis zijn daar destijds meer dan 20 stapelmuren gebouwd. Sindsdien wordt de populatie jaarlijks nauwlettend in de gaten gehouden door RAVON. Deze monitoring liet tot voor kort zien dat er een langzaam herstel gaande was. Toch bleef het voortplantingssucces achter bij de hoopvolle verwachtingen. Maar de tellingen die deze nazomer zijn uitgevoerd brengen heuglijk nieuws. Dit jaar kruipen er meer pasgeboren muurhagedissen rond dan ooit te voren!

Bescherming kwetsbare populatie
De muurhagedis komt in Nederland oorspronkelijk alleen voor in Maastricht. Hier leven enkele honderden tot een kleine duizend dieren. Dat lijkt misschien veel, maar aan de noordelijke rand van zijn verspreidingsgebied, in een geïsoleerd leefgebied is deze soort in ons land toch erg kwetsbaar. Niet voor niets dus dat er bij de renovatie van een oude spoorlijn door ProRail in samenwerking met RAVON diverse maatregelen zijn genomen om de muurhagedis die daar woonde te ontzien. Stapelmuren en houtstapels werden gebouwd en het vegetatiebeheer afgestemd op reptielen. Muurhagedissen werden weggevangen van het te verbouwen spoor en in hun nieuwe leefgebied geplaatst.

Muurhagedis man op nieuwe stapelmuur (foto: Frank Spikmans)

Moeizaam herstel krijgt boost
De overplaatsing naar hun nieuwe leefgebied verliep niet zonder kleerscheuren. Aanvankelijk was het nieuwe leefgebied nog niet voldoende begroeid. De muurhagedissen voelden zich er waarschijnlijk nog niet helemaal thuis. De populatie herstelt zich wel, maar is nog altijd niet terug op zijn oude niveau. De aanwas van jonge dieren was tot dit jaar beperkt. Er werden niet meer dan 20 juveniele muurhagedissen gezien. Maar dit jaar krijgt de populatie een flinke boost. Deze nazomer werden er wel meer dan 60 juveniele dieren gezien. Over drie jaar zijn deze jongelingen geslachtsrijp en zullen ze zelf verder bijdragen aan het herstel van de populatie.

Neem de tijd
We leren hieruit dat het vele jaren duurt voordat een verstoord leefgebied weer echt geschikt is voor zijn bewoners. De vele bouwprojecten die plaatsvinden, waarbij compensatiemaatregelen worden getroffen voor beschermde soorten, zouden er dus goed aan doen hier rekening mee te houden. Want stel je eens voor: zou jij je thuis voelen in een huis dat gister casco opgeleverd werd?

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Muurhagedissen zoeken op het spoor (film: ProRail)

Meer lezen over de monitoring van reptielen langs de spoorlijn Maastricht-Lanaken: klik hier.

Tekst & foto: Frank Spikmans, RAVON