Faunapassage Fochteloerveen waar ook reptielen gebruik van maken

Nieuw camerasysteem onderscheidt koudbloedige reptielen

Stichting RAVON
19-NOV-2014 - Lange tijd was er nauwelijks informatie over het gebruik van tunnels door reptielen. Door gerichte onderzoeken en het opbouwen van een internationaal netwerk, is er inmiddels meer kennis beschikbaar. Het blijkt dat tunnels voor reptielen kunnen functioneren, maar dat er zich in de praktijk vaak gebreken aan de faunavoorzieningen voordoen, vooral aan de geleidingsschermen die het gebruik van tunnels o.a. faciliteren. Onlangs zijn in Nederland weer twee onderzoeken afgerond. De een had betrekking op het experimenteren met camera’s en de ander betrof de monitoring van een innovatief ontwerp, het zogenaamde herpetoduct.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Een gerichte monitoring op het gebruik van faunapassages door reptielen is doorgaans intensief. Automatische registratie door camera’s, zoals bij zoogdieren gangbaar is, leek lange tijd niet goed mogelijk. Dit jaar is daar verandering in gekomen en worden vele reptielen op een testlocatie op camera vastgelegd. RAVON zal proberen het systeem in 2015 verder te verfijnen waardoor mogelijk zelfs individuen kunnen worden onderscheiden.

Faunapassage Fochteloerveen waar ook reptielen gebruik van maken (Foto: Edo van Uchelen)Monitoring van faunapassages vindt al geruime tijd plaats door onder andere het gebruik van camera’s. Echter, reptielen en amfibieën vielen veelal buiten deze onderzoeken, omdat zij niet gedetecteerd werden of de kwaliteit van beeldmateriaal dusdanig slecht was dat soorten niet konden worden onderscheiden.

Edo van Uchelen is in 2014 gestart met een proef in het Fochteloërveen van verschillende camerasystemen om juist de reptielen en amfibieën te kunnen registreren. Uiteindelijk is een systeem ontwikkeld dat dit succesvol doet. In twee tunnels met metalen rooster heeft dit systeem in de periode mei tot en met september 2014 gedraaid. Daarbij zijn in totaal 97 reptielenpassages vastgelegd (27 adders, 56 ringslangen, 5 gladde slangen, 9 levendbarende hagedissen). Daarnaast zijn veel zoogdieren zoals hermelijn, marter en egel op camera vastgelegd.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Reptielen gefilmd in de faunapassage (film: Edo van Uchelen & Richard Struijk)

RAVON heeft de beschikking over het camerasysteem en zal dit in 2015 in verschillende tunneltypen testen en het zo proberen te verfijnen dat individuele herkenning mogelijk is. Daarmee zou het patroon van het passeren van wegen door individuen gevolgd kunnen worden.

Op camera vastgelegde reptielen in een twee tunnels in het Fochteloërveen (mei-september 2014) (bron: Edo van Uchelen & Richard Struik)

Tekst en film: Edo van Uchelen & Richard Struijk, RAVON
Foto: Edo van Uchelen