Tunnelgebruik 2014

Nieuwe tunnel voor reptielen volop gebruikt

Stichting RAVON
10-DEC-2014 - In 2009 hebben RAVON en de Provincie Gelderland bij Elspeet een nieuw type tunnel voor reptielen ontworpen, een zogenaamd herpetoduct. Het gebruik van tunnels door reptielen is nog niet vaak onderzocht, maar veelal blijken de faunapassages gebreken te vertonen, vooral met betrekking tot de geleidingsschermen. Zij horen verkeerssterfte te voorkomen en het gebruik van faunapassages te faciliteren. De eerste ervaringen met het nieuwe herpetoduct zijn zeer positief: er wordt volop gebruik van gemaakt.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum]

In 2009 hebben RAVON en de Provincie Gelderland bij Elspeet een nieuw type tunnel voor reptielen ontworpen, een zogenaamd herpetoduct. Het gebruik van tunnels door reptielen is nog niet vaak onderzocht, maar veelal blijken de faunapassages gebreken te vertonen, vooral met betrekking tot de geleidingsschermen. Zij horen verkeerssterfte te voorkomen en het gebruik van faunapassages te faciliteren. De eerste ervaringen met het nieuwe herpetoduct zijn zeer positief: er wordt volop gebruik van gemaakt.

Herpetoduct Elspeetsche Heide bevindt zich bij de N310 ter hoogte van de Elspeetsche Heide. Bij het ontwerp werd de focus gelegd op een zo gunstig mogelijk microklimaat in de tunnel en optimale geleiding naar en door de tunnel. Dit resulteerde in een ruime gedimensioneerde tunnel, een zo open mogelijk tunneldak, corridors in de bosranden en geleidende elementen vanuit bestaande heide door de tunnel heen.

Herpetoduct bij Elspeetsche Heide (foto: Edo van Uchelen & Richard Struik)

Tunnelgebruik door adder in 2014 (foto: Edo van Uchelen & Richard Struik)Tussen 2012 en 2014 is het gebruik door reptielen gemonitord en de resultaten zijn spectaculair. Tijdens 23 rondes zijn maar liefst 39 waarnemingen van reptielen verzameld. Vooral levendbarende hagedis en zandhagedis waren zeer frequent aanwezig, maar ook adder en hazelworm zijn in het herpetoduct aangetroffen. Buiten het onderzoek is op 30 oktober jl. zelfs een gladde slang midden in de tunnel gevonden.

Naast het aantal waarnemingen en het soortenspectrum werden meer bijzonderheden geconstateerd. Zo werd de tunnel niet alleen gebruikt om de veilige oversteek te maken, maar bleek er in de open tunneldelen volop te worden gezond. Ook werd er gefoerageerd en geschuild in de stobbenwal en de levendbarende hagedis bleek haar jongen zelfs in de tunnel te hebben afgezet. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het ‘Zeitschrift für Feldherpetologie’.

Tekst: Richard Struijk, RAVON
Foto's: Edo van Uchelen & Richard Struijk