Addervrouw

Adder jaarrond waargenomen in De Meinweg

Stichting RAVON
27-JAN-2016 - In 2015 werd in alle maanden van het jaar een adder waargenomen, zelfs in december. Een primeur! Dat blijkt uit de inmiddels verwerkte data in het Slangenportaal. De adderwaarneming in december werd gedaan in het Meinweggebied in Limburg door Peter Keijsers op 28 december 2015 in het kader van de Natuurkwaliteitsimpuls Nationaal Park De Meinweg.

De laatste jaren zien we steeds vaker vroege en late waarnemingen in het jaar, ook in de wintermaanden, maar december is wel heel bijzonder, zeker zo laat in december. Door de zachtere winters en de stijgende temperaturen in najaar en voorjaar zijn adders langer actief en verlaten ze hun winterverblijf ook af en toe in de winter. De trefkans om adders waar te nemen in de winter is klein, maar het is zeker de moeite waard om te gaan kijken bij bekende winterverblijven. De eerste adder voor 2016 is alweer waargenomen, en wel op 10 januari in Drenthe.

De op 28 december 2015 in De Meinweg (L) waargenomen jonge adderman

Slangenportaal

De waarnemingen van de leden van de Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN) worden opgeslagen in het Slangenportaal. Hier kunnen de WAN-leden via het internet gegevens uploaden ten behoeve van het populatieonderzoek naar adders, zoals informatie over de veldbezoeken, de waargenomen adders en foto’s van de bovenkant van de adderkop (kopschilden) voor individuele herkenning. Niet-WAN-leden kunnen kun waarnemingen altijd doorgeven via www.waarneming.nl of www.telmee.nl.

De waarnemingen in het Slangenportaal laten al jaren eenzelfde patroon zien. De mannetjes komen begin maart uit de winterslaap en de vrouwtjes enkele weken later. Begin oktober trekken de dieren weer richting de winterverblijven. De winterwaarnemingen vormen een mooie aanvulling op de bekende patronen.

Kopschild van de op 28 december 2015 in De Meinweg (L) waargenomen jonge adderman

Adderonderzoek in 2016

In 2016 zullen de WAN-leden in ruim twintig gebieden actief zijn met het adderonderzoek. Actuele informatie is te lezen op de Facebook-pagina van de WAN.

Meer lezen over slangen: www.slangen.nu

Tekst: Pedro Janssen, WAN & Kris Joosten, RAVON
Foto's: Peter Keijsers