Adders klaar voor overwintering

Stichting RAVON
7-OKT-2015 - De adders trekken nu naar hun winterverblijven, die vaak jaren achter elkaar worden gebruikt. Rond de winterverblijven kunnen nu meerdere adders tegelijk worden aangetroffen. Deze winterverblijven delen ze soms ook met andere soorten zoals gladde slang en hagedissen. In noordelijke landen, zoals de Scandinavische landen zijn hibernacula aangetroffen met honderden dieren bij elkaar.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

De adders trekken nu naar hun winterverblijven, die vaak jaren achter elkaar worden gebruikt. Rond de winterverblijven kunnen nu meerdere adders tegelijk worden aangetroffen. Deze winterverblijven delen ze soms ook met andere soorten zoals gladde slang en hagedissen. In noordelijke landen, zoals de Scandinavische landen zijn hibernacula aangetroffen met honderden dieren bij elkaar.

Voor de overwintering maken adders gebruik van ondergrondse, vorstvrije schuilplaatsen (hibernacula). Konijnenholen en holten tussen stronken of wortels van bomen zijn hier erg geschikt voor. Vaak zijn de plaatsen begroeid met dichte vegetatie (bijvoorbeeld braam) en gelegen in of onder bomen of struiken. De hibernacula bevinden zich vaak in leemhoudende bodems of bodems met veel organische stof. Hierdoor blijft de vochtigheid in de overwinteringsplaatsen voldoende hoog en drogen de dieren niet uit. Veel overwinteringsplaatsen liggen op zonbeschenen hellingen, beschut tegen de wind.

Om weer bij zijn winterverblijf te komen moet een adder soms zwemmen (foto: Jan van Arkel)

2015 Jaar van de adder
Leden van de Werkgroep Adderonderzoek Nederland en vrijwilligers die monitoren voor het Meetnet Reptielen zijn inmiddels volop bezig met het verwerken van alle waarnemingen van dit seizoen. Daaruit kunnen trends berekend worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gaan populaties voor- of achteruit? Zijn er nieuwe locaties gekoloniseerd? Daarover volgende maand meer in een natuurbericht. En heb je het addersymposium op 18 september gemist? Dan is er nog een mooie herkansing op 14 november. Kijk daarvoor op www.ravon.nl/ravondag.

Kijk voor meer informatie over Jaar van de adder op www.ravon.nl/2015Jaarvandeadder

Tekst: Kris Joosten, Raymond Creemers & Pedro Janssen, WAN
Foto: Jan van Arkel