Alles wat u altijd wilde weten over de adder

Stichting RAVON
27-NOV-2017 - Zaterdag 9 december organiseert de Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN), in samenwerking met de Stichting RAVON, het International Adder Symposium. Op het symposium presenteren Europese adderspecialisten de resultaten van hun onderzoeken.

De adder (Vipera berus) is een koudetolerant reptiel met een ruime verspreiding van Groot-Brittannië tot op het Russische eiland Sachalin ten noorden van Japan. In Europa komt de adder zelfs tot boven de poolcirkel voor. In Nederland is de adder de enige inheemse gifslang en komt hij vooral voor op de hogere zandgronden in het midden en het oosten van het land. De adder staat op de Rode Lijst als een 'kwetsbare' soort en is via de Wet Natuurbescherming een beschermde soort in Nederland.

Onderzoek en voorlichting

De WAN verricht onderzoek naar de aantalsontwikkelingen en de kwaliteit van de leefgebieden van de adder. De hierbij opgedane kennis en inzichten worden gebruikt voor een betere bescherming van de adderpopulaties. Het adderonderzoek bestaat onder andere uit populatieonderzoek, genetisch onderzoek en onderzoek naar de verspreiding van de adder. Op basis van het onderzoek worden adviezen gegeven aan terreinbeheerders hoe met oog voor de adder gebieden (her)ingericht en beheerd kunnen worden. Inmiddels zijn door nauwe samenwerking met terreinbeheerders hoopvolle resultaten geboekt in gebieden in Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg.

Flyer International Adder Symposium 2017Behalve onderzoek en advisering, vraagt de WAN ook aandacht voor deze kwetsbare slang via educatie, communicatie en publicaties. Voorbeelden hiervan zijn het 'Jaar van de Adder' en het landelijke addersymposium in 2015.

Van nationaal naar internationaal

De WAN verricht onderzoek naar de adder in 20 gebieden, verdeeld over 7 provincies en 6 terreinbeheerders. Daarnaast verricht de WAN ook onderzoek in een gebied in Duitsland en heeft het nauwe contacten met adderonderzoekers in Vlaanderen.

Internationaal addersymposium 9 december 2017

Om kennis over de adder op internationaal niveau te delen, organiseren de WAN en RAVON het International Adder Symposium. Dankzij de gastvrijheid van Helicon Opleidingen kunnen we dit organiseren op hun locatie in Velp. Op het symposium komen sprekers uit Zwitserland, Groot-Brittannië, Finland en Nederland aan het woord. De sprekers presenteren zowel de resultaten van toegankelijk als meer diepgravend onderzoek naar deze unieke soort.

Heeft u interesse in de bijzondere ecologie van de adder? En wilt u weten hoe hier in Europees verband onderzoek naar verricht wordt? U bent van harte welkom op het symposium! Deelname is gratis. U dient zich wel in te schrijven via: http://www.ravon.nl/addersymposium2017

Tekst: Wilco van den Berg, Raymond Creemers en Pedro Janssen, RAVON / Werkgroep Adderonderzoek Nederland
Foto: Jelger Herder