Natuur op uitbarsten, drie weken later dan 2014

De Natuurkalender
5-APR-2015 - Een jaar geleden kwamen de eiken en beuken al de eerste week van april in blad. Dit jaar moeten we nog ruim twee weken wachten voordat deze beeldbepalende bomen groen worden. Gemiddeld ligt de ontwikkeling van planten zo’n drie weken achter op 2014 dat zeer warm begon, maar nog een week voor op het gemiddelde van 50 jaar geleden. De komende weken staat er zeer veel te gebeuren in de natuur. Boerenzwaluwen komen terug, pinksterbloemen gaan bloeien en veel vogels leggen hun eerste ei.

Februari en maart hadden beide een normale temperatuur volgens het KNMI. Het contrast met vorig jaar is daarmee zeer groot. Februari was dit jaar namelijk ruim drie graden kouder dan in 2014 en maart was ruim twee graden kouder dan vorig jaar. Het effect op de natuur is goed zichtbaar. De ontwikkeling in de natuur lag begin maart nog twee weken achter op 2014 maar dat is inmiddels opgelopen tot drie weken. Toch ligt de groei van planten nog een week voor op het gemiddelde van zo’n 50 jaar geleden, omdat de normale temperatuur tegenwoordig hoger ligt dan wat we vroeger normaal vonden.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender [land] op [publicatiedatum]

Een jaar geleden kwamen de eiken en beuken al de eerste week van april in blad. Dit jaar moeten we nog ruim twee weken wachten voordat deze beeldbepalende bomen groen worden. Gemiddeld ligt de ontwikkeling van planten zo’n drie weken achter op 2014 dat zeer warm begon, maar nog een week voor op het gemiddelde van 50 jaar geleden. De komende weken staat er zeer veel te gebeuren in de natuur. Boerenzwaluwen komen terug, pinksterbloemen gaan bloeien en veel vogels leggen hun eerste ei.

Februari en maart hadden beide een normale temperatuur volgens het KNMI. Het contrast met vorig jaar is daarmee zeer groot. Februari was dit jaar namelijk ruim drie graden kouder dan in 2014 en maart was ruim twee graden kouder dan vorig jaar. Het effect op de natuur is goed zichtbaar. De ontwikkeling in de natuur lag begin maart nog twee weken achter op 2014 maar dat is inmiddels opgelopen tot drie weken. Toch ligt de groei van planten nog een week voor op het gemiddelde van zo’n 50 jaar geleden, omdat de normale temperatuur tegenwoordig hoger ligt dan wat we vroeger normaal vonden.

Treurwilg komt in blad en populieren staan op het punt in bloei te komen (foto: Arnold van Vliet)

De komende twee weken komt de natuur tot uitbarsting en ondergaat Nederland een ware metamorfose. Momenteel zien we bladontplooiing bij onder andere de witte paardenkastanjes, treurwilgen, meidoorns, seringen, hazelaars, wilde lijsterbessen, haagbeuken en diverse andere bomen en struiken. De bladontplooiing van de eerste eiken en beuken zal pas in de tweede helft van april op gang komen. Er komt momenteel ook van alles in bloei zoals populieren, maar ook de prunussen, magnolia’s en sleedoorns. Bij de kruidachtige planten zien we op Natuurkalender.nl nu de eerste bloeimeldingen van pinksterbloemen binnen komen. Vorig jaar werden vrijwel alle eerste bloeiwaarnemingen van de pinksterbloem al in maart doorgegeven. Vlinders die graag hun eitjes op pinksterbloemen leggen zijn de oranjetipjes. De Vlinderstichting meldde al dat er dit jaar in maart geen enkel oranjetipje is gemeld. Andere planten die de komende week steeds meer in bloei gaan komen zijn dotterbloem, sleedoorn en hondsdraf.

Bladontplooiing hazelaar (foto: Arnold van Vliet)

Een boom die veel mensen in ons land liever niet in bloei zien komen is de berk. De Pollenplanner op Allergieradar.nl verwacht dat de komende dagen het eerste berkenpollen in de lucht gaat komen in het zuidwesten van het land en bij hooikoortspatiënten voor overlast gaat zorgen. De echte overlast wordt pas in de tweede helft van april verwacht.

In de vogelwereld is ook van alles gaande. De tjiftjaffen hoor je inmiddels overal. De eerste fitissen, boerenzwaluwen en zwartkoppen komen binnen. Veel vogelsoorten gaan de komende week hun eerste eieren leggen zoals de wilde eend, meerkoet, waterhoen, scholekster, buizerd en havik. Zie hiervoor de eilegverwachting op Natuurkalender.nl.

Boerenzwaluw (foto: Martin Mollet, Saxifraga)

De snelheid waarmee de natuur zich de komende weken gaat ontwikkelen wordt in belangrijke mate bepaald door de temperatuur. Het voordeel van de lage temperaturen deze dagen is dat bloemen minder snel uitgebloeid zijn. Het ziet er nu echter naar uit dat de temperatuur rond volgend weekend flink op gaat lopen tot misschien wel maxima van 18 graden Celsius. Dat zal het lentegevoel verder versterken.

Tekst: Arnold van Vliet en Wichertje Bron, De Natuurkalender, Wageningen University
Foto’s: Arnold van Vliet en Martin Mollet, Saxifraga