Natuurorganisaties roepen publiek op om te stemmen voor natuur

Vogelbescherming Nederland
26-MEI-2015 - Natuurorganisaties in heel Europa roepen het publiek op een duidelijk signaal te geven aan de Europese Commissie om de regels voor natuurbescherming in stand te houden. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Europese Commissie deze regels wil afbreken. Daardoor dreigt de natuurwinst van de afgelopen decennia verloren te gaan. De natuurorganisaties vragen nu de hulp van het publiek om de Commissie te laten weten dat de natuur die nog over is in Europa moet worden beschermd. In Nederland kan iedereen zijn stem laten horen via www.stemvoornatuur.nl en de sites van Vogelbescherming Nederland, het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Natuurmonumenten.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Natuurorganisaties in heel Europa roepen het publiek op een duidelijk signaal te geven aan de Europese Commissie om de regels voor natuurbescherming in stand te houden. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Europese Commissie deze regels wil afbreken. Daardoor dreigt de natuurwinst van de afgelopen decennia verloren te gaan. De natuurorganisaties vragen nu de hulp van het publiek om de Commissie te laten weten dat de natuur die nog over is in Europa moet worden beschermd. In Nederland kan iedereen zijn stem laten horen via www.stemvoornatuur.nl en de sites van Vogelbescherming Nederland, het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Natuurmonumenten.

De Europese Commissie wil de aankomende evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen mogelijk aangrijpen om de regels voor natuurbehoud sterk te versoepelen. Deze natuurrichtlijnen vormen de ruggengraat voor bescherming van Europese natuur. Deze wetgeving is de afgelopen jaren effectief gebleken, zoals blijkt uit het recent gepubliceerde State of Nature report. Dit rapport biedt voor het eerst in de geschiedenis een volledige analyse van hoe het gesteld is met de Europese natuur.

Kraanvogels in Fochteloërveen (foto: Herman Feenstra)

Planten en dieren die menigeen allang had afgeschreven, komen langzaam terug. Denk aan de otter die na bijna 40 jaar terug is in de Nieuwkoopse Plassen, de kraanvogel die niet alleen broedt in het Fochteloërveen, maar sinds deze maand ook in het Korenburgerveen en de zeearend die inmiddels alweer tien jaar in de Oostvaardersplassen voorkomt en nu ook broedt in het Zwarte Meer, Lauwersmeer en de Biesbosch. De bever heeft inmiddels zijn weg gevonden door heel het land en dit jaar werd voor het eerst heel even de wolf gezien in Nederland. Nederlandse topnatuur, zoals de Waddenzee, zou zonder de Vogel- en Habitatichtlijn een stuk slechter af zijn. Veel inspanningen om onze lucht en het water schoner te krijgen zijn direct en indirect ook het gevolg van deze Europese wetgeving. De regels voorkomen dat kwetsbare natuur wordt vernietigd, terwijl zij gelijktijdig ruimte laten voor duurzaam gebruik.

De Europese commissie houdt echter de komende tijd de wetgeving tegen het licht. Natuurorganisaties vrezen dat dit uitdraait op een afzwakking van de richtlijnen. Verdwijnen of versoepelen de regels dan kunnen landen makkelijker de natuur schade berokkenen. Het State of Nature rapport geeft aan dat de Europese natuurbeschermingsregels niet alleen effectief zijn, maar ook hard nodig. Het netwerk van Europese beschermde gebieden, het grootste natuurnetwerk ter wereld, heeft aantoonbare positieve invloed op instandhouding van soorten en leefgebieden. Aan de andere kant gaat het nog steeds onverminderd slecht met soorten buiten deze gebieden; zo is een derde van de Europese vogels nog steeds bedreigd, waaronder soorten waarvoor Nederland een grote verantwoordelijkheid heeft zoals de grutto. En van de 804 natuurgebieden in Europa verkeert 77 procent in slechte staat. Als de regelgeving op het gebied van natuur vanuit Europa wordt uitgehold, voorzien de natuurorganisaties nog verdere teloorgang.

www.stemvoornatuur.nlTot 24 juli organiseert de Europese Commissie een publieksconsultatie over de Europese regels voor natuurbescherming. Deze consultatie biedt de kans om de Commissie te laten weten dat Europeanen wel degelijk hechten aan een gezonde leefomgeving. De gezamenlijke natuurorganisaties roepen daarom iedereen op om deze enquête in te vullen. Via www.stemvoornatuur.nl en de websites van Vogelbescherming Nederland, Het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten kan dat op een eenvoudige en snelle manier.

De campagne wordt ondersteund door
Landschappen NL, IUCN- Nederland, Soorten NL, Milieudefensie, Greenpeace, Stichting Duinbehoud, Stichting De Noordzee, De Waddenvereniging, Natuur & Milieu, Floron, Nederlandse Mycologische Vereniging, EIS, Zoogdiervereniging, De Vlinderstichting, IVN, Faunabescherming, de Natuur- en MilieuFederaties en Ravon.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Herman Feenstra; Vogelbescherming Nederland