Europese natuur: het beschermen waard

Vogelbescherming Nederland
17-NOV-2015 - De Europese natuurcampagne Stem voor Natuur van Vogelbescherming heeft in Nederland ruim 37.000 ondertekenaars opgeleverd. In heel Europa haalde BirdLife International ruim 520.000 stemmen op voor het behouden van de Europese regels voor natuurbescherming, een historisch record!

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

De Europese natuurcampagne Stem voor Natuur van Vogelbescherming, samen met het WNF en Natuurmonumenten,  heeft in Nederland ruim 37.000 handtekeningen opgeleverd. In heel Europa haalde BirdLife International ruim 520.000 stemmen op voor het behouden van de Europese regels voor natuurbescherming, een historisch record!

Vrijdag 13 november verscheen de eerste balans van de publieke consultatieronde afgelopen zomer, in opdracht van de Europese Commissie.  De onderzoekers concluderen: behoud de Europese natuurregels en voer ze zo snel mogelijk uit.

Zeearend (foto: Bart Vastenhouw)

Afgelopen voorjaar en zomer voerde Vogelbescherming samen met WNF en Natuurmonumenten de campagne Stem voor Natuur. Doel van de campagne was dat zoveel mogelijk mensen aan Europa laten weten hoe belangrijk natuur voor ze is. Met resultaat: in heel Nederland werden ruim 37.000 stemmen opgehaald. De 520.000 handtekeningen die in heel Europa werden opgehaald, zijn zelfs een nieuw record!

Fitness Check
Aanleiding voor de campagne was het onder de loep nemen van de Europese natuurwetten door de Europese Commissie, de zogenaamde Fitness Check Vogel- en Habitatrichtlijnen. Op de achtergrond speelt de wens om deze richtlijnen te versimpelen en uit te hollen. Verschillende Europese rapporten, waaronder onderzoeken van de Europese Unie zelf, laten zien dat de Europese natuurbescherming goed is, maar de uitvoering hapert. Daar waar de Europese natuurwetten goed worden uitgevoerd, bloeit de natuur op. Ruim 80% van de Europese burgers maakt zich zorgen over de staat van de natuur in Europa. Ruim 70% vindt dat de EU verantwoordelijk is voor goede natuurbescherming.

Oordeel Europese Commissie
Ook de consultants van de Europese Commissie komen in hun rapport tot dit oordeel. Komende vrijdag buigt de Europese Commissie zich over de publieksconsultatieronde en de inhoudelijke conclusies van de consultants over de effectiviteit van Vogel- en Habitatrichtlijnen. Benieuwd hoe de Commissie zal oordelen? Volg Vogelbescherming dan op twitter (@vogelnieuws).

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Bart Vastenhouw, Saxifraga