Lade met hommels in de collectie van Naturalis

Afname hommelsoorten door lage variatie in DNA

18-JUN-2015 - Hommelsoorten die momenteel bedreigd zijn blijken een lage variatie in hun DNA te hebben. Soorten met hogere variatie lopen nog steeds risico op uitsterven maar niet zo hevig als de andere soorten hommels. Dat hebben onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center en Universiteit Gent aangetoond aan de hand van hommels uit de historische collectie van Naturalis die recent is gedigitaliseerd.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Hommelsoorten die momenteel bedreigd zijn blijken een lage variatie in hun DNA te hebben. Soorten met hogere variatie lopen nog steeds risico op uitsterven maar niet zo hevig als de andere soorten hommels. Dat hebben onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center en Universiteit Gent aangetoond aan de hand van hommels uit de historische collectie van Naturalis die recent is gedigitaliseerd.

Lade met hommels in de collectie van Naturalis (foto: Naturalis)Wereldwijd neemt het aantal bestuivers, waaronder hommels, af. Het verlies van genetische diversiteit kan hier een belangrijke rol in spelen. Uit het onderzoek van onder andere Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur en onderzoeker bij Naturalis, blijkt dat hommelsoorten met een lage genetische diversiteit degene zijn die tegenwoordig bedreigd zijn. Dit betekent niet dat de soorten met een hogere diversiteit geen gevaar lopen. De stabielere soorten zijn op dit moment ook minder breed verspreid in Nederland.

Om er voor te zorgen dat zowel de soorten met een lage als met een hoge variatie in het DNA niet uitsterven, zouden huidige factoren van de afname van hommels ook meegenomen moeten worden. Daarom zou natuurbeheer er bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat er meer geschikte gebieden voor hommels gecreëerd worden. Biesmeijer: "Hommels, en dan vooral de algemenere soorten, zijn van groot belang voor de bestuiving van gewassen waaronder frambozen aardbeien bessen (blauwe, rode, zwarte etc.), maar ook voor appels peren en kersen."

De hommels die zijn gebruikt voor het onderzoek werden verzameld tussen 1918 en 1926 in zes provincies van Nederland. Deze bestuivers bevinden zich dus al geruime tijd in de collectie van Naturalis. Recentelijk is een groot deel van de gehele collectie van Naturalis, 37 miljoen objecten, gedigitaliseerd. Hier horen de hommels ook bij. Dankzij het digitaal beschikbaar zijn van gegevens is het dus makkelijker om collectiemateriaal te gebruiken voor onderzoek. Dit onderzoek laat ook zien hoe belangrijk historische collectie is om veranderingen in biodiversiteit te onderzoeken.

Tekst en foto: Naturalis