Riffen schelpkokerwormen in de Waddenzee. Tijdens laagwater kenmerken de riffen zich door zanderige bulten en poelen met water

Schelpkokerwormen op het wad

Programma naar een Rijke Waddenzee
23-NOV-2015 - In het middendeel van de Waddenzee, tussen Terschelling en Schiermonnikoog, heeft de Waddenunit grote riffen schelpkokerwormen gevonden. In totaal gaat het om tientallen riffen. Sommige riffen zijn meer dan honderd hectare groot. Dergelijke aantallen en hoeveelheden zijn bijzonder.

Dit meldt Arjen Dijkstra, schipper van de Krukel van de Waddenunit. In het gebied zijn tientallen riffen gevonden. ,,Tijdens laagwater kenmerken de riffen zich door zanderige bulten en poelen met water. Het wemelt er van de kleine visjes en garnalen”, vertelt Dijkstra.

Riffen schelpkokerwormen in de Waddenzee. Tijdens laagwater kenmerken de riffen zich door zanderige bulten en poelen met water

Bijzondere bossen

Dat er zulke grote aantallen schelpkokerwormen (lanice conchilega) te vinden zijn, is bijzonder weet de schipper van de Krukel. “De laatste 20 jaar hebben we deze hoeveelheid schelpkokerwormen en zeecypres, maar ook zeesla niet gezien. Het is een mooi gezicht bij laagwater; tal van vogels foerageren op en langs de riffen.” Tijdens hoogwater lijken de riffen vervolgens op onderwaterbossen vanwege de diverse soorten wieren en bijvoorbeeld de zeecypres (sertularia cupressina) die er op voorkomen.

Tijdens hoogwater lijken de riffen op onderwaterbossen

Voor- en nadeel

Op de locaties waar de riffen zich vormen, lijkt er een verhoogde sterfte aan de meerjarige kokkels op te treden. Vooral op de Engelsmanplaat vormen de riffen zich op locaties waar doorgaans diverse grote kokkelvelden liggen.

Aan de andere kant vormen schelpkokerwormen zeer goed substraat voor de vestiging van mossel- en kokkelzaad. Daardoor kan dit in de toekomst weer makkelijk aangroeien.

Raadsel

Het is onduidelijk waarom de schelpkokerworm nu in zulke grote hoeveelheden voorkomt in het middendeel van de Waddenzee. ,,Dat is mij ook een raadsel”, vertelt Dijkstra. ,,Feit is wel dat de schelpkokerwormen niet goed tegen strenge winters kunnen en die hebben we natuurlijk al een tijd niet meer gehad.”

Rijke Waddenzee

De riffen van schelpkokerwormen worden gekenmerkt door een grote biodiversiteit. Op die manier is de schelpkokerworm een biobouwer en helpt hij dus mee aan een Rijke Waddenzee.

Waddenunit

De Waddenunit bestaat uit vier bemande boten die namens het ministerie van Economische Zaken rondvaren in de Waddenzee voor handhaving, monitoring en voorlichting. Zo monitoren ze bijvoorbeeld nieuwe mosselbanken, noteren hoe geulen zich verplaatsen, controleren vistuigen van vissers, tellen vogels op hotspots en ze vertellen zeilers waar ze wel of niet kunnen droogvallen.

Tekst: Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW)
Foto’s: Krukel, Waddenunit