Schetsontwerp kwelderontwikkeling Terschelling

Nieuwe kweldernatuur voor Terschelling

Programma naar een Rijke Waddenzee
15-JAN-2016 - De realisatie van open kwelders aan de zuidkant van Terschelling is weer een stap dichterbij gekomen. Niet voor landaanwinning, maar voor nieuwe natuur en een nieuw landschap, met een bijzondere vorm, geïnspireerd op werk van de schilder Piet Mondriaan. Dinsdag zijn de plannen hiervoor gepresenteerd.

In Werelderfgoed Waddenzee verouderen teveel kwelders. En dat is een groeiend probleem voor de natuur. De rijkdom aan planten en dieren loopt namelijk terug. En dat terwijl de kwelders een belangrijk onderdeel zijn van de natuurwaarden van het Werelderfgoed Waddenzee. Daarom heeft Rijkswaterstaat zich voorgenomen nieuwe kwelders te ontwikkelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water. Deze kwelderontwikkeling past ook in dat perspectief.

Voor de kwelders is een nieuwe vorm gevonden, waarbij de rust voor de vogels en omwonenden wordt bewaard en een nieuw, voor plant, dier en mens interessant landschap wordt toegevoegd. De plannen worden zo uitgewerkt dat stabiliteit van de primaire waterkering gewaarborgd blijft.

Strakke lijnen

Belangrijk onderdeel van het schetsontwerp zijn de te bouwen open kwelderstructuren. De vormgeving daarvoor is geïnspireerd op het schilderij ‘Pier en Oceaan’ van Piet Mondriaan. Het idee en ontwerp zijn van landschapsarchitect Bruno Doedens en in nauwe samenspraak ontwikkeld met oprichter en creatief-directeur van Oerol, Joop Mulder van Sense of Place. Het open patroon van haaks op elkaar staande dammen of palenrijen zorgt ervoor, dat slib bezinkt en begroeid raakt, terwijl de dynamiek van eb en vloed toch nog overal aanwezig blijft. De variatie zorgt voor een rijke natuur.

LWD2018

De strakke lijnen zijn een nieuw ontwerp voor kwelders. Normaal gesproken loopt dit kriskras door elkaar. De nieuwe vorm draagt bij aan het opwekken van nieuwsgierigheid naar dit nieuw te vormen landschap. En vanaf de dijk is dat nieuwe landschap goed te beleven zonder de rust voor de vogels en omwonenden te verstoren. Bovendien zijn en blijven bewoners, de mienskip, betrokken bij de ontwikkeling en uitwerking van de plannen. Zodoende past deze kwelderontwikkeling ook uitstekend in het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Bron: Programma naar een Rijke Waddenzee
Foto: Bruno Doedens, SLeM (leadfoto: Schetsontwerp kwelderontwikkeling Terschelling)