Limosa limosa. Grutto, vliegend

Gruttostand in natuurgebied Surhuizumermieden vervijfvoudigd

Staatsbosbeheer
4-FEB-2016 - In de Surhuizumermieden in Friesland is sinds 2008 het aantal broedende grutto’s met de factor vijf toegenomen. In 2008 broedden er in het 80 hectare grote natuurgebied slechts 14 paartjes, in 2015 zijn het er al 73. Ook andere weidevogelsoorten als de kievit, tureluur, watersnip en slobeend nemen nemen toe.

Een gevolg van herinrichtingswerkzaamheden van Staatsbosbeheer én goed weidevogelbeheer in het gebied. Een positief geluid in het Jaar van de Kievit.

Opkrikplan weidevogelreservaten

De Surhuizumermieden zijn onderdeel van natuurgebied De Mieden in Noordoost-Fryslân en bestaan traditioneel uit hooilanden. In 2008 heeft Staatsbosbeheer met steun van de Provincie Fryslân maatregelen uitgevoerd uit het zogenaamde ‘opkrikplan weidevogelreservaten’ om het gebied aantrekkelijker te maken voor weidevogels. Zo is het waterpeil in een groot deel van het gebied verhoogd, zijn slootkanten van flauwe oevers voorzien, zijn er bomen verwijderd en is geïnvesteerd in de infrastructuur. Dit laatste is van groot belang voor het beheer, dat Staatsbosbeheer uitvoert samen met een aantal boeren uit de omgeving.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Piet Munsterman, Saxifraga (leadfoto: grutto)