Platalea leucorodia. Lepelaar

Eerste lepelaars in de Muy op Texel

Ecomare
8-MRT-2016 - Ze zijn er weer! De eerste lepelaars zijn in de Texelse broedkolonie in de Muy aangekomen. Ook in de Geul zijn al lepelaars gezien. Meestal arriveren de vroegste vogels eind februari in de broedkolonie. Pas in mei komt de laatste aan. De eerste hebben het voor het kiezen en nemen alle tijd om een nest te bouwen. Ze gebruiken ook oude nesten als basis.

Eerste

Lepelaars horen tot de eerste trekvogels die vanuit hun overwinteringsgebieden in Afrika, Spanje en Frankrijk terugkeren naar de broedplaatsen in Nederland.

Beroemd

De lepelaar is de beroemdste broedvogel van het eiland. Toch broeden ze pas sinds 1933 elk jaar op Texel. Daarvoor broedden ze er erg onregelmatig, waarschijnlijk doordat de kolonies veel bezocht werden door mensen die de eieren raapten. Er zijn nu drie kolonies: in de Geul, de Muy en de Schorren. De kolonie in de Geul is de grootste van Nederland. In 2015 werden er 641 nesten op Texel geteld, een nieuw record.

 De eerste lepelaars in de Muy

Rustig

Het overgrote deel van de broedende lepelaars in Nederland zit op de Waddeneilanden. Lepelaars broeden bij voorkeur op rustige plekken, niet veel verder dan 50 kilometer van de plaats waar ze voedsel kunnen vinden. 'Rustig' wil in dit geval vooral zeggen: liefst buiten bereik van roofdieren. Op de Schorren hebben de lepelaars steeds vaker last van overstromingen omdat de kwelder buitendijks ligt. In sommige jaren spoelde daardoor een deel van de nesten weg.

Broedseizoen

Vanaf 1 maart is het broedseizoen begonnen en moeten honden in het hele Nationaal Park Duinen van Texel, inclusief het strand van De Hors, weer aan de lijn. De extra wandelpaden gemarkeerd met paaltjes met groene koppen of pictogrammen in het Nationaal Park Duinen van Texel zijn tijdens het broedseizoen niet beschikbaar. Zo kunnen de vogels in alle rust hun kroost uitbroeden en grootbrengen.

Meer weten?

In de digitale encyclopedie van Ecomare kun je meer vinden over lepelaars. Je kunt meer lezen over de natuurgebieden de Geul, de Muy en de Schorren op de sites van Staatsbosbeheer, via het Nationaal Park Duinen van Texel, en Natuurmonumenten. Staatsbosbeheer biedt in de komende periode veel excursies aan op Texel, zodat wie dit wil verantwoord in de broedgebieden kan rondkijken. Aanmelden kan via de website van Ecomare.

Tekst: Ecomare
Foto's: Jan van der Straaten, Saxifraga (leadfoto: lepelaar); Ecomare