Limosa limosa. Grutto

De grutto’s zijn weer terug: gaat het zien!

Vogelbescherming Nederland
15-MRT-2016 - De laatste decennia is onze nationale vogel de grutto zeldzaam geworden. Veel Nederlanders hebben er nog nooit een gezien. Komend weekend is daarom door Vogelbescherming en Vroege Vogels uitgeroepen tot ‘Welkom Grutto Weekend’. In alle belangrijke grutto-gebieden zijn er gratis excursies en kan iedereen deze nationale vogel van dichtbij aanschouwen. Een belevenis. Ga ook mee grutto’s kijken!

Als de grutto’s na hun lange trekreis vanuit Afrika en Zuid-Europa in maart in Nederland aankomen, verzamelen ze zich op plekken waar ze goed kunnen eten en rusten. Op populaire plekken zijn soms honderden grutto’s bij elkaar verzameld! De vogels komen op die, vaak drassige, plekken samen om uit te rusten en goed te eten, voor ze aan het balts- en broedseizoen beginnen. Op de mooiste grutto-verzamelplaatsen van Nederland worden komend weekend tientallen gratis grutto-excursies en andere activiteiten georganiseerd. Vogelbescherming Nederland en Vroege Vogels willen op die manier graag een zo breed mogelijk publiek kennis laten maken met deze koning van de weidevogels. We willen niet alleen laten zien wat voor schitterende vogel de grutto is, maar ook hoe belangrijk het is dat we deze bedreigde en sierlijke vogel beschermen.

Bescherming keihard nodig

Een grutto in de weideDat bescherming van de grutto keihard nodig is, staat als een paal boven water. In 1960 was de grutto nog een algemene vogel met circa 120.000 paren, in 2011 waren er nog maar 40.000 paren over en afgelopen jaar al minder dan 30.000. De afgelopen twee jaar kwamen er elk jaar veel minder dan 4.000 kuikens groot in Nederland. En dat terwijl er ruim 10.000 jongen nodig zijn voor een stabiele populatie. Het rekensommetje is simpel: het gaat dus razendsnel achteruit. Als deze trend zich doorzet, sterft de grutto op den duur uit in Nederland. Dat willen we natuurlijk niet laten gebeuren.

Daarom zet Vogelbescherming Nederland zich op vele fronten in voor de Nederlandse weidevogels. Van ons netwerk van weidevogelboeren (zie de prachtige documentaire van Vroege Vogels), publiekscampagnes als Red de Rijke Weide, voorbeeldprojecten als PolderPracht Terschelling, het Jaar van de Kievit en het financieren van zonnepompen voor het creëren van plas-dras-gebieden. En het werkt. Bijvoorbeeld bij de weidevogelboeren die samenwerken met Vogelbescherming. Op hun weidevogelvriendelijk beheerde percelen zijn de populaties grutto’s stabiel of groeien de aantallen.

Ga mee genieten van de grutto’s!

De grutto is niet voor niets onze nationale vogel. Het is de enige vogelsoort die bijna uitsluitend in Nederland voorkomt. Het grootste deel van de wereldgruttopopulatie broedt hier. Nederland heeft dus een bijzondere verantwoordelijkheid voor deze markante en fraaie weidevogel. Met het Welkom Grutto Weekend willen we de grutto nog eens extra in het zonnetje zetten en zoveel mogelijk Nederlanders de kans bieden grutto’s in het echt te zien en hun magnifieke schoonheid te bewonderen. Op 19 en 20 maart heten we onze nationale vogel dus van harte welkom. We luiden de lente in door overal in het land grutto’s te verwelkomen, met excursies, kijkplekken, evenementen en activiteiten. De meeste activiteiten zijn gratis. Ga zelf eens kijken, en vooral ook: luisteren! Je vindt alle excursies en activiteiten op www.welkomgrutto.nl.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Mark Zekhuis, Saxifraga (leadfoto: grutto); Jouke Altenburg