Pandion haliaetus. Visarend

Visarend broedt in Biesbosch

Staatsbosbeheer
1-MEI-2016 - De visarend is terug als broedvogel in Nederland. De boswachters van Staatsbosbeheer in de Biesbosch hielden de afgelopen weken twee paartjes visarenden nauwlettend in de gaten. Na paringen, nestbouw en baltsgevechten is het dan nu zover: een paartje visarenden is aan het broeden in het uitgestrekte waterrijke natuurgebied.

Primeur

De boswachters van Staatsbosbeheer in de Biesbosch zijn in hun nopjes. Al jaren lang kijken natuur- en vogelliefhebbers uit naar de terugkeer van de visarend als broedvogel in Nederland. Sinds 2014 overzomeren er meerdere visarenden in Nationaal Park De Biesbosch, maar tot broeden was het tot op heden nog niet gekomen. Boswachter Thomas van der Es: "Dit is echt goed nieuws voor de Nederlandse natuur. Dat een prachtige vogel als de visarend weer terug is als broedvogel in ons land zegt iets over de kwaliteit en de schaal van het gebied".

Bescherming

Om de visarenden rust te gunnen is in de kern van Nationaal Park De Biesbosch een korte doodlopende kanokreek afgesloten. Ook gaan de boswachters van Staatsbosbeheer de komende periode extra surveilleren om de vogels rust te geven in de broedperiode.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Eindelijk een broedende visarend in Nederland (film: Boswachter Thomas)

Visarenden

Visarenden (Pandion haliaetus) zijn prachtige roofvogels. Ze zijn een stuk kleiner dan zeearenden (Haliaeetus albicilla). Ze hebben een lichte onderzijde en donkere bovendelen. Ze ‘bidden’ met zware vleugelslagen en duiken vanaf grote hoogte met vooruitgestoken poten in het water om vis te vangen. Visarenden zijn trekvogels en overwinteren in (tropisch) Afrika. De dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in Duitsland en Polen. Misschien heeft de visarend ooit in Nederland gebroed, maar gedocumenteerde broedgevallen zijn niet bekend.

Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch is een zoetwatergetijdengebied. Daar zijn er maar een paar van in de wereld. In de Biesbosch is dus sprake van eb en vloed, uniek in een zoetwatergebied. Water, rietlanden en kreken vormen het grootste deel van het landschap. Door gigantische natuur- en veiligheidsprojecten in het nationaal park is het natuur-en recreatiegebied bijna verdubbeld. Vooral de ondiepe visrijke natuurontwikkelingsgebieden zoals de Noordwaard en Zuiderklip zijn in trek bij de visarenden. De vogels vangen hier dagelijks met succes grote voorns en brasems.

Tekst: Staatsbosbeheer
Film: Boswachter Thomas, Staatsbosbeheer
Foto: Mark Zekhuis, Saxifraga