Wild spotten in Noord-Holland bij faunapassages

Provincie Noord-Holland
8-OKT-2016 - Komend najaar laat de provincie Noord-Holland tien faunapassages monitoren op gebruik door allerlei dieren. De determinatie van de beelden wordt uitgevoerd door middel van ‘crowd sourcing’ en daar is een ieders hulp bij nodig. De beelden worden geplaatst op de website wildspotter.nl, waarop het publiek gevraagd wordt de beelden te bekijken en de dieren op naam te brengen.

Noord-Hollands wild in beeld

De afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Holland flink geïnvesteerd in de aanleg van faunapassages. Het doel van faunapassages is het verhogen van de verkeersveiligheid, het voorkomen van wildaanrijdingen en het verbinden van natuurgebieden, zodat er genetische uitwisseling tussen dierpopulaties kan plaatsvinden. Kleine faunatunnels, amfibieëntunnels en doorlopende oevers; diverse typen passages zullen komend najaar en voorjaar worden gemonitord met cameravallen. De videobeelden worden op www.wildspotter.nl geplaatst, zodat iedereen het gebruik van de faunapassages door dieren kan bekijken. Tegelijk vragen wij de bezoekers aan te geven welke dieren zij denken dat op de beelden zichtbaar zijn. Samen gaan we op zoek naar de juiste antwoorden.

Resultaten uit het verleden

Ook de das gebruikt faunapassagesAfgelopen voorjaar is Wildspotter voor het eerst ingezet bij het monitoren van faunapassages in Overijssel. Dit bleek een succes. Van de ruim 6.000 bezoekers hebben meer dan 1.400 mensen zich aangemeld en meegedaan met het onderzoek. Meer dan 98% van de determinaties  was correct. Wildspotter weet een jong publiek te bereiken, ruim 60% van de bezoekers was jonger dan 35 jaar. Door ‘crowd sourcing’ of participatieve monitoring kunnen meer mensen genieten van de beelden van de monitoring, werken we aan bewustzijn en draagvlak voor het thema infranatuur en faunapassages en betrekken we burgers bij het werk van de provincie. 

De provincie Noord-Holland wil de inwoners van Noord-Holland en het overige publiek graag informeren over de monitoring en het behoud van de natuur in de provincie. Zij doet dit onder andere via Wildspotter. Dit najaar start de verbeterde versie: er is op de website meer ruimte voor discussie, communicatie en er vallen badges en punten te verdienen. De eerste beelden staan inmiddels online, dus meld je aan en determineer mee!

Tekst en foto's: Provincie Noord-Holland (leadfoto: ringslang)