Otter

Otters hoeven weg in Wilnis en Waverveen niet meer over te steken

Provincie Utrecht
21-OKT-2021 - De provincie Utrecht legt twee drijvende otterpassages aan. Een in Wilnis en een in Waverveen. De passages zorgen ervoor dat de otters zich kunnen verplaatsen zonder de weg te hoeven oversteken.

De otter is een karakteristieke diersoort voor de waterrijke delen van Nederland. De otter leeft van onder andere vis en rivierkreeften. Door watervervuiling en natuurverstoring waren de otters uit Nederland verdwenen. Door watervervuiling aan te pakken en natuurontwikkelingsprojecten ontstonden er nieuwe kansen voor de otters. Het in 2002 gestarte herintroductieprogramma in het noorden van ons land is zo succesvol dat de otter nu ook weer beperkt voorkomt in de Oostelijke Vechtplassen, in het grensgebied van Zuid-Holland en de Nieuwkoopse plassen en in het westelijke deel van de provincie Utrecht. Het zijn nog maar kleine aantallen, maar het begin is er.

Vergroten leefgebied

De grootste bedreiging voor de otter is op dit moment het verkeer. Wanneer dieren zich naar een nieuw leefgebied verplaatsen, steken ze wegen over met de kans op aanrijdingen. Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht hebben vooruitlopend op de komst van de otter de afgelopen jaren al faunapassages aangebracht bij de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht en Breukelen, de A2 bij Vinkeveen, de A12 bij de Wiericke, de N212 bij Wilnis en de N201 door de Vinkeveens Plassen. Ook gemeenten en waterschappen zijn actief met de aanbreng van faunarasters en tunnels voor de otter bij de watergangen onder de lokale wegen. De nieuwe passages in Wilnis en Waverveen vormen hierop een verdere aanvulling om de otter in Utrecht een zo groot en veilig mogelijk leefgebied te bieden.

Drijvende otterspassages

Er worden twee drijvende otterpassages aangelegd, inclusief bijbehorende hekwerken die ervoor zorgen dat de otters niet de weg op lopen, maar gestuurd worden richting otterpassage. De otterpassage en het hekwerk worden vanaf 11 oktober aangebracht bij de kruising van de Ingenieur Enschedeweg (N212) met de Mijdrechtse Dwarsweg in Wilnis. De otterpassage en het hekwerk in Waverveen worden vanaf 15 oktober aangebracht op de kruising van de Ingenieur Enschedeweg (N212) met de Provincialeweg (N201). De otterpassage in Wilnis zal naar verwachting op 14 oktober gereed zijn. De passage in Waverveen op 19 oktober.

Meer informatie

Tekst: provincie Utrecht
Foto: Pixabay