otter

Ooijpolder klaar voor de otter

ARK Rewilding Nederland
15-JUN-2013 - Met het plaatsen van loopplanken onder de brug bij de Hubertusweg heeft de provincie Gelderland het grootste verkeersrisico voor otters in de Ooijpolder weggenomen. De Hubertusweg (N840) is dé ontsluitingsroute van de Ooijpolderbewoners. Hier passeren dagelijks ruim 6.000 auto’s. Otters en andere dieren die zich graag langs het water voortbewegen, lopen natuurlijk grote risico’s bij het oversteken van de weg. Een simpele constructie met loopplanken maakt voortaan een veilige oversteek onderdoor mogelijk.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Met het plaatsen van loopplanken onder de brug bij de Hubertusweg heeft de provincie Gelderland het grootste verkeersrisico voor otters in de Ooijpolder weggenomen. De Hubertusweg (N840) is dé ontsluitingsroute van de Ooijpolderbewoners. Hier passeren dagelijks ruim 6.000 auto’s. Otters en andere dieren die zich graag langs het water voortbewegen, lopen natuurlijk grote risico’s bij het oversteken van de weg. Een simpele constructie met loopplanken maakt voortaan een veilige oversteek onderdoor mogelijk.

Loopplank voor otter onder provinciale weg in Ooijpolder (foto: Bart Beekers ARK)Sinds 2002 leven er weer otters in Nederland. Het zwaartepunt van hun huidige leefgebied ligt in de Weerribben-Wieden. De populatie groeit en breidt uit naar aangrenzende regio’s in Friesland, Drenthe, de Randmeren, de Overijsselse Vecht en het IJsseldal. Zo zit ook bij Doesburg al enkele jaren een kleine populatie. Er zijn zelfs al otters opgedoken in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Vestiging van otters in nieuw leefgebied gaat met vallen en opstaan. Otters zijn de toppredatoren van het moeras, het zijn uitstekende zwemmers en ze leven hoofdzakelijk van vis. Maar ze hebben de gewoonte zich hollend langs oevers over grote afstanden te verplaatsen. Daarbij steken ze vaak bruggen en wegen over. Het drukke Nederlandse verkeer en het dichte wegennetwerk heffen een aanzienlijke tol. Dit is niet overal te voorkomen, maar veel risicoplekken zijn vooraf op te sporen en met simpele aanpassingen veilig te maken. Zo zijn voor de Doesburgse minipopulatie ook doeltreffend maatregelen getroffen met loopplankjes en begeleidende rasters.

Otters in de Gelderse Poort?
Otter close-up van kop (foto: Bart Beekers)In 2011 zijn in Meinerswijk de eerste ottersporen (uitwerpselen) gevonden, een teken dat ze elk moment in de Gelderse Poort kunnen opduiken… of misschien al stiekem leven. De Gelderse Poort met haar talrijke natuurontwikkelingsinitiatieven biedt otters natuurlijk geweldige kansen. En het gebied lijkt ook relatief veilig voor otters. Zo zijn in het Rijnstrangengebied alle bruggen onderlangs passeerbaar en zijn op diverse plaatsen in de Ooijpolder faunatunnels aangelegd voor bevers en dassen, waar otters dankbaar gebruik van kunnen maken. Met de plaatsing van loopplanken onder de brug bij de Hubertusweg lijkt het laatste kritische knelpunt te zijn opgelost.

De provincie Gelderland spant zich in om de leefsituatie voor de fauna te verbeteren. Speciaal voor de otter werkt de provincie samen met ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de waterschappen.

Zie voor meer informatie: www.ottersinrivierenland.nl.

Tekst: Bart Beekers & Johan Bekhuis, ARK Natuurontwikkeling en Olga van de Veer, Provincie Gelderland
Foto: Bart Beekers, ARK Natuurontwikkeling