Otter geboren in de Ooijpolder

ARK Rewilding Nederland
25-JUL-2017 - Voor het eerst in meer dan 50 jaar tijd is er minimaal één otter geboren in de Gelderse Poort. De jonge otter werd samen met zijn moeder vastgelegd door een wildcamera in de Ooijpolder. Dit toont aan dat de otter zich hier echt thuis voelt.

De vrijwilligers van CaLutra en Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort die zich bezighouden met onderzoek naar het voorkomen van otters in de Gelderse Poort zaten te wachten tot er jonge otters voor een van de cameravallen zouden opduiken. Eerder dit jaar werd namelijk al gezien dat een otterwijfje zwanger was. Op 23 juli passeerde het vrouwtje met een jong dan eindelijk de wildcamera van Jorden Spliethof.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Ondergang en opkomst van de otter

Waarschijnlijk verdween de otter in de jaren zestig uit de Gelderse Poort als gevolg van eeuwenlange bejaging, maar vooral ook door vervuiling van het water. In de jaren tachtig werd de otter uitgestorven verklaard voor heel Nederland. Vanaf 2002 vonden herintroducties plaats in de Weerribben en Wieden. Met succes, want de otter verspreidt zich steeds verder over Nederland.

Een van de plekken waar otters terugkeerden is de Gelderse Poort. In 2014 werden voor het eerst sporen gevonden en kon een otter worden vastgelegd met een cameraval. In de jaren daarna waren continu otters aanwezig. Bovendien zijn een aantal otters door ARK Natuurontwikkeling en Wereld Natuur Fonds bijgeplaatst. Deze bijplaatsingen hebben tot doel om de genetische basis van de hele Nederlandse populatie te versterken. En dit blijkt te werken volgens onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra).

Goed en veilig leefgebied

De Gelderse Poort lijkt uitermate geschikt voor otters. De Rijnstrangen en de Ooijpolder bieden voldoende beschutting en voldoende voedsel en het water is er weer van voldoende kwaliteit. Bovendien is het landschap de afgelopen jaren veel veiliger geworden voor otters. Wegen die het water kruisen zijn door Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer, ARK en provincie Gelderland voorzien van rasters die voorkomen dat otters wegen oversteken en er zijn loopplanken onder wegen aangebracht.

Tekst: Twan Teunissen, ARK Natuurontwikkeling
Foto en video: Jorden Spliethof