Mustela erminea. Hermelijn

Wildspotter.nl – Online monitoren van faunapassages, doe je mee?

Arcadis, Provincie Overijssel
15-APR-2016 - Vele honderden faunapassages zijn aangelegd, maar werken ze ook? Bekijk het zelf! De provincie Overijssel en Arcadis hebben een webtool ontwikkeld, waarop beelden van monitoring online worden gedeeld. En we hebben jouw hulp nodig bij de analyse.

Een boombrug in Den Haag waar drie eekhoorns overheen lopen. Een ecoduct over de A1 die de Bussummerheide met een woonwijk lijkt te verbinden. Berichtgeving over faunapassages lijkt doorgaans negatief van aard en er heerst dan ook vrij veel scepsis over de werking van faunapassages. Daar willen we graag verandering in brengen! Want uit monitoring blijkt dat faunapassages, mits ze goed worden onderhouden, door tal van dieren worden gebruikt.

De afgelopen jaren heeft Arcadis voor de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel faunapassages mogen inspecteren en monitoren. Vele honderden kleine faunatunnels, looprichels en ecoducten zijn geanalyseerd en een groot deel daarvan met cameravallen gemonitord. De resultaten zijn spectaculair. Marters, dassen, otters, reeën en vossen; elke nacht weer maken honderden dieren in Nederland gebruik van de door ons gemaakte oversteekplaatsen. Dieren die niet onder een auto zijn gekomen, dieren die geen auto-ongeluk veroorzaakt hebben, dieren op zoek naar leef- en foerageergebied.

Tegelijkertijd zijn de resultaten soms zorgwekkend: faunabuizen die onder water staan, rasters die zijn vervallen en werkpoorten die wagenwijd open staan. Gebrek aan kennis, aandacht en onderhoud maakt dat deze kunstmatige structuren soms al binnen enkele jaren volledig disfunctioneel raken met alle gevolgen van dien voor overstekende fauna. Faunapassages lijken bij veel provincies niet altijd prioriteit te hebben, wat blijkt uit het beperkte budget voor inspectie, monitoring of beheer en onderhoud. En dat is jammer, want faunapassages zijn geen doel op zichzelf, maar een middel om de verkeersveiligheid te vergroten en natuurgebieden weer te verbinden. Om er zeker van te zijn dat dit middel werkt moet het getest en onderhouden worden.

Hoe los je dat op?

Dus faunapassages zijn wel van groot belang, maar er is beperkt budget en aandacht. Hoe los je dat op? Eigenlijk is dat eenvoudig. Monitoring moet goedkoper en successen moeten gedeeld worden. Of beter gezegd: monitoring goedkoper maken DOOR successen te delen. En zo ontstond het idee van Wildspotter.nl.

Wildspotter.nl is een website waarop de camerabeelden van monitoring online worden gedeeld met het publiek. Prachtige beelden waarop allerlei dieren zijn te zien die leven in jouw directe omgeving en de wegen passeren waar jij overheen rijdt. Een groot onderdeel van monitoring bestaat uit het analyseren van honderden tot wel duizenden filmpjes van dieren die van de faunapassages gebruik maken. Door het publiek te vragen om de beelden te analyseren slaan we twee vliegen in één klap: iedereen kan meegenieten van de prachtige beelden van goed functionerende faunapassages EN de monitoring wordt een stukje goedkoper. En wat betreft de kwaliteit van de data, de testfase van de tool laat zien dat de beelden voor meer dan 97% goed beoordeeld zijn! Een innovatief idee dat wel iemand met lef nodig heeft om te durven ontwikkelen. Gelukkig vonden we een partner in Bert Dijkstra van de provincie Overijssel. Dankzij zijn inspanningen is het gelukt om deze tool samen te ontwikkelen!

Screenshot Wildspotter.nl

Om Wildspotter een succes te maken hebben we jou nodig. Door beelden te bekijken en aan te geven om welke soort het volgens jou gaat, werk je mee aan natuurbescherming en de verkeersveiligheid.

Kijk op www.wildspotter.nl en doe mee!

Wildspotter is niet exclusief verbonden aan de provincie Overijssel of Arcadis, maar is breed in te zetten voor andere provincies, natuurbeheerders en door andere onderzoeksbureaus. Interesse? Neem contact op met Mark van Heukelum.

Tekst: Mark van Heukelum, Arcadis en Bert Dijkstra, Provincie Overijssel
Foto's: Piet Munsterman, Saxifraga; Mark van Heukelum, Arcadis