Vochtige heide in Boswachterij Appelscha, vindplaats van drie van de vijf nieuwe soorten springstaarten

Verlies van mondiale bosdiversiteit kan miljarden per jaar kosten

Wageningen University
22-OKT-2016 - Onderzoekers van onder andere Wageningen University & Research laten in het wetenschappelijke tijdschrift Science zien dat een hoge biodiversiteit in bossen een positief effect heeft op de productiviteit. Met andere woorden, als het aantal soorten toeneemt, neemt ook de hoeveelheid hout die geoogst kan worden toe.

Maar het omgekeerde geldt ook: een afname in biodiversiteit zorgt voor een versnelde afname in bosproductiviteit. En dat kan de samenleving miljarden per jaar kosten, zo blijkt uit het gezamenlijk werk van duizenden bosonderzoekers gedurende de afgelopen 150 jaar.

'Als het aantal boomsoorten wereldwijd zou afnemen van het huidige niveau tot een enkele soort, dan neemt de houtopbrengst wereldwijd af met twee derde. Oók als alle andere omstandigheden, inclusief het aantal bomen, gelijk blijven,' zegt Geerten Hengeveld, een van de auteurs van het Science-artikel en werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij zowel Wageningen Environmental Research (Alterra) als de leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid van Wageningen Universiteit. Op basis van deze schatting berekenen Hengeveld en zijn collega’s dat het verlies van productiviteit door het verlies van boomsoortenrijkdom een wereldwijd economisch verlies van wel 500 miljard dollar per jaar met zich mee kan brengen. Dit bedrag is meer dan het dubbele van wat het zou kosten om effectieve beschermingsmaatregelen te treffen in alle ecosystemen van de wereld.

Belang van biodiversiteit

'Met dit onderzoek laten we op een eenduidige manier het grote belang zien van een hoge biodiversiteit in onze bossen,' zegt Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar European Forest Resources aan Wageningen Universiteit en mede-auteur van het Science-artikel. 'Dit inzicht benadrukt het belang van een geïntegreerde aanpak van bosbeheer en bosbescherming. Duurzaam bosbeheer versterkt de diversiteit van bossen.'

Gegevens bundelen

Onderzoekers van meer dan 90 instituten brachten voor dit project hun gegevens bij elkaar met als resultaat een database met gegevens van meer dan 770.000 plots waarin meer dan 30 miljoen bomen van bij elkaar meer dan 8.700 soorten gemeten zijn. Door deze data beslaat de studie alle grote mondiale bosecosystemen in 44 landen en omvat ze ook de meest extreme bos-omstandigheden op aarde. Van het noorden van Siberië tot het zuiden van Patagonië. Van de kou van Oimyakon in Rusland tot de hitte van Palau. En van Nederland tot afgelegen archipels in de stille oceaan.

Belang soortendiversiteit

De economische boodschap van dit onderzoek is dat de opbrengst van een grote diversiteit aan boomsoorten veel hoger is dan de kosten van het behouden van deze diversiteit, zelfs als we alleen kijken naar de commerciële productiviteit van bossen. Maar behalve deze lage kosten-baten-ratio brengt soortenrijkdom ook substantiële sociale, ecologische en omgevingsvoordelen met zich mee, zoals klimaatregulering, habitatverbetering, een hogere waterkwaliteit en erosiebeperking. Het verlies van soorten verminderd de productiviteit van bossen, maar daarmee ook de opname van koolstof uit de atmosfeer. Het behoud van soortendiversiteit is daarmee een belangrijke actie in de strijd tegen klimaatverandering.

Lees de originele publicatie hier

Tekst: Wageningen University & Research
Foto: Matty Berg