Purperbruine aardtong

Bijzondere paddenstoelenvondsten op Vlieland

Nederlandse Mycologische Vereniging
30-NOV-2016 - Onlangs bezochten enkele leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging Vlieland om te zien of een aantal in de afgelopen jaren gevonden zeldzame paddenstoelensoorten daar nog steeds voorkomen. Het ging daarbij vooral om de Duinfopzwam, de Olijfgroene aardtong en Microglossum rufescens. Hierbij werd voor het eerst de uiterst zeldzame en ernstig bedreigde Purperbruine aardtong gevonden.

Bijzondere zeereeppaddenstoelen teruggevonden

DuinfopzwamIn tegenstelling tot het vaste land, waar dit jaar vanwege de droogte voor paddenstoelen nu niet bepaald florissant verlopen is, bleek het op Vlieland mee te vallen. Er werden al snel veel paddenstoelensoorten  gevonden. Zo werd er na enig speurwerk op een bekende vindplaats de Duinfopzwam (Laccaria maritima; RL: Bedreigd) teruggevonden. Microscopisch onderzoek bevestigde dat het inderdaad deze soort was. Deze uiterst zeldzame paddenstoel werd ook al in 2011 op exact dezelfde plek in de duinen gevonden, maar kon toen niet microscopisch worden gecontroleerd. Naast de Duinfopzwam werden ook andere typische duinsoorten gevonden. Het betrof onder meer de Duinstinkzwam (Phallus hadrianii; RL: Kwetsbaar), de Duinfranjehoed (Psathyrella ammophila; RL: Kwetsbaar), de Duinveldridderzwam (Melanoleuca cinereifolia) en de Helmstropharia (Stropharia halophila; RL: Gevoelig).

Kroonpolders

Microglossum rufescens (geen Nederlandse naam)Voor aardtongen en andere paddenstoelen van schraal grasland werden de voor het publiek niet toegankelijke eerste Kroonpolders bezocht. Daar werden naast vele andere soorten de zeer zeldzame Olijfgroene aardtong (Microglossum olivaceum; RL: Gevoelig) en de niet minder zeldzame Microglossum rufescens (nog geen Nederlandse naam) weer teruggevonden. Ook deze soorten zijn voor de noodzakelijke 100% zekerheid microscopisch onderzocht. Er werd op dezelfde bijzondere vindplaats ook nog een andere aardtong aangetroffen waarvan niet direct een helder vermoeden bestond om welke soort het ging. Na determinatie door enkele experts bleek het te gaan om de uiterst zeldzame Purperbruine aardtong (Thuemenidium atropurpureum; RL: Ernstig bedreigd). Deze vondst betekende een nieuwe soort voor het eiland. Het is een prachtige aanwinst voor de Vlielandse natuur. Het beheer van Staatsbosbeheer in de Kroonpolders werpt zijn vruchten af. Het aantal paddenstoelen (en planten)soorten, dat typerend is voor schraal en kruidenrijk grasland is er groot en divers. Naast de genoemde aardtongen komt er een grote variatie aan knotszwammen, koraalzwammen, wasplaten en satijnzwammen voor. Ook de instandhouding van de stuivende duinkommen komt de typische mycoflora van de duinen ten goede. Vlieland is en blijft daardoor een waar mycologisch paradijsje.

Tekst: Evert Ruiter, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's: Willy Jansen (leadfoto: Purperbruine aardtong); Evert Ruiter; Joost van Bommel